สืบสานประเพณีให้ทานไฟ ณ วัดศรีทวี (๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๕)

 watsritawee    14 ธ.ค. 2565

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนสืบสานประเพณีให้ทานไฟ ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น.

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : https://watsritawee.org


วัดศรีทวี จัดสถานที่พร้อมสำหรับงานให้ทานไฟ เช้าวันนี้


• วัดราชนัดดาราม วรวิหาร (โลหะปราสาท)

• เพลงแผ่เมตตา - เสถียรธรรมสถาน

• ชวนทำสมาธิ 5 นาที บอกใจให้หายป่วย l สมาธิบำบัด l สมาธิเพื่อการนอนหลับ l EP.60

• คนเรามักจะเก่ง มักจะก้าวหน้าในกิจกรรมเมื่อมีอุปสรรค

• หลวงพ่อโพธินันทะ แนวทางการปฏิบัติทางสายกลาง [1/5]

• โย พาโล มญฺญติ พาลฺยํ ปณฺฑิโต วาปิ เตน โส ผู้ใดเป็นพาล แต่รู้สึกความที่ตนเป็นพาลได้ ผู้นั้นยังเป็นเห

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย