บุญสร้างมณฑปพระอุปคุตมหาเถรเจ้า

 Surachai2538     24 ก.ย. 2565

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างมณฑปพระอุปคุตมหาเถรเจ้า
บอกบุญร่วมบุญกันตามกำลัง ร่วมบุญกับพระครูบา
ได้ที่ ธ.กสิกรไทย เลขบัญชี 0183369709
พระครูสังฆรักษ์สุธีรวงศ์ ( พระอาจารย์สุธีร์ )
เจ้าอาวาส วัดป่าคะยอมใต้
( โบราณสถานสุคันธวนาราม ) วิปัสสนา
ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

3,652


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย