เชิญร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือคู่แม่ลูกวัดโบสถ์ดอนพรหม5-21ส.ค.65

 ptt_phensri    13 ส.ค. 2565

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโคกระบือคู่แม่ลูก ณ วัดโบสถ์ดอนพรหม เปิดรับบริจาควันที่ 5-21 สิงหาคม 2565 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ทำพิธีมอบวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00น. เพื่อมอบแก่เกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อใช้เพาะพันธุ์ ใช้แรงงาน ห้ามฆ่าห้ามขาย เจ้าอาวาสเป็นประธานพระครูโสภิตกิตตยาภรณ์ สอบถาม 084 524 4982


ที่มา : กรรมการวัดโบสถ์ดอนพรหม


  196 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย