ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระพุทธเมตตา ขนาดหน้าตัก10เมตร สูง15เมตร ณ สำนักสงฆ์พุทธธรรม บ้านโคกสว่าง ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ขนาดหน้าตัก10เมตร สูง15เมรต ณ สำนักสงฆ์พุทธธรรม บ้านโคกสว่าง ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 13-20/4/65

 socoman    2 เม.ย. 2565

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเป็นเจ้าภาพ ร่วมหล่อองค์พระพุทธรูปพระพุทธเมตตา ขนาดหน้าตัก10เมรต สูง15เมรต ณ สำนักสงฆ์พุทธธรรม
บ้านโคกสว่าง ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
กำหนดการ วันที่13เมษายน เวลา09.49น บวงสรวง16ชั้นฟ้า 15ชั้นดิน14ชั้นบาดาล หลังจากจบพิธีเริ่มหล่อองค์พระ
ประมาณแล้วเสร็จการหล่อวันที่20เมษายน
ติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่
พระ อาจารย์ประธาน กตเวทโก
097-2694793 ผู้จัดการดำเนินงาน กรุณาใส่แมสเข้าพิธี
  3,288 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย