กองบุญสร้างฐานพระประธานอุโบสถ ฐานชุกชีรัตนบัลลังค์หลวงพ่อโต (ซำปอกง) วัดท่าทองน้อย จ.พิษณุโลก

 tananuit  

วัดท่าทองน้อยขอเปิดกองบุญใหม่เพื่อรับบริจาคสร้างบุญ
1. กองบุญร่วมสร้างปูพื้นลานทางเดินรอบอุโบสถ (แผ่นศิลาแลงแบบโบราณ) รับบริจาคกองบุญละ 199 บาท
2. กองบุญสร้างฐานพระประธานอุโบสถ ฐานชุกชีรัตนบัลลังค์หลวงพ่อโต (ซำปอกง) รับบริจาคกองบุญละ 499 บาท

ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ตามอัธยาศัย
ตามแต่ท่านจะมีจิตศรัทธา เปิดรับบริจาคตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่
พระอธิการสัมฤทธิ์ ขนฺติพโล (เจ้าอาวาสวัดท่าทองน้อย)
โทร. 086-2012390
นายธราศักดิ์ ชุนกองฮอ (ผู้ประสานงานวัดท่าทองน้อย)
โทร. 083-87079643,757


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย