ขอเชิญร่วมกฐินสามัคคี วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 7 พฤศจิกายน 2564

 socoman  

ร่วมบุญทอดกฐิน 2564
พระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ ( อภิชิต พุทธสโร) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ ได้กำหนดให้วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับ วันอาทิตย์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีฉลู เป็นวันทอดกฐินของวัดเจดีย์(ไอ้ไข่)
กฐินมีกำหนดระยะเวลาถวาย จะถวายตลอดไปเหมือนผ้าชนิดอื่นมิได้ ระยะเวลานั้นมีเพียง 1 เดือน คือตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (วันเพ็ญเดือน 12) ระยะเวลานี้เรียกว่า กฐินกาล คือระยะเวลา ทอดกฐิน หรือ เทศกาลทอดกฐิน
ซึ่งในปี 2564 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : https://www.facebook.com/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2-422886951105483/photos/pcb.4481894051871399/4481891601871

3,862


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย