งานตกแต่งกรอบประตูศาลาการเปรียญวัดศรีทวี Decorating Door Frames of the Sermon Hall of Wat Sritawee

 watsritawee    9 ก.ค. 2564

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนงานตกแต่งกรอบประตูศาลาการเปรียญวัดศรีทวี ท่านสามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา ณ วัดศรีทวี หรือผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓ ชื่อบัญชี วัดศรีทวี

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

We invite all devout Buddhists to contribute to Decorating Door Frames of the Sermon Hall of Wat Sritawee. You could make a donation as much as you would like to at Wat Sritawee or through Krungthai Bank–Nakhon Si Thammarat, Account Number: 801-1-41509-3, Account Name: Wat Sritawee and Swift Code: KRTHTHBK.

For more information contact
Phra Puttisarametee, the Prelate of Wat Sritawee
Tel. (+66) 081-370-5991, 075-341-248
https://watsritawee.org<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js"></script>   


ที่มา : https://watsritawee.org/


ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวที่ได้จัดพิธีมงคลสมรส ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
Congratulations to the newlyweds for organizing the wedding ceremony according to the current situation at the Sermon Hall of Wat Sritawee on Monday, August 9, 2021


• อามิสทาน

• ตำนาน ประวัติพระอินทร์ ๑ มฆมานพ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

• เสฏฺฐมุปคมํ อุเทติ ขิปฺปํ คบคนที่ประเสริฐย่อมเจริญเร็ว

• สังคมจะมีสันติสุขได้ คนต้องไม่ติดอยู่แค่แก่งแย่งสิทธิ์ แต่ต้องคิดหาทางเกื้อกูลกัน

• "ต้นเหตุของศีลอยู่ที่ใจ" (หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ)

• บทสวดมนต์วันพระ เปิดฟังและสวดมนต์ทุกวัน ชีวิตดีขึ้นเหมือนมีปาฏิหาริย์ [บทสวดมนต์พร้อมคำอ่าน]

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย