งานตกแต่งกรอบประตูศาลาการเปรียญวัดศรีทวี Decorating Door Frames of the Sermon Hall of Wat Sritawee

 watsritawee    9 ก.ค. 2564

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนงานตกแต่งกรอบประตูศาลาการเปรียญวัดศรีทวี ท่านสามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา ณ วัดศรีทวี หรือผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓ ชื่อบัญชี วัดศรีทวี

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

We invite all devout Buddhists to contribute to Decorating Door Frames of the Sermon Hall of Wat Sritawee. You could make a donation as much as you would like to at Wat Sritawee or through Krungthai Bank–Nakhon Si Thammarat, Account Number: 801-1-41509-3, Account Name: Wat Sritawee and Swift Code: KRTHTHBK.

For more information contact
Phra Puttisarametee, the Prelate of Wat Sritawee
Tel. (+66) 081-370-5991, 075-341-248
https://watsritawee.org<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js"></script>


ที่มา : https://watsritawee.org/


ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวที่ได้จัดพิธีมงคลสมรส ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
Congratulations to the newlyweds for organizing the wedding ceremony according to the current situation at the Sermon Hall of Wat Sritawee on Monday, August 9, 2021


จัดวางตั่งบันไดหน้าประตูศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
Place stair stools in front of the doors of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Saturday, September 25, 2021


ประดับกระถางดอกไม้หน้าประตูและข้างบันไดศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
Decorate flower pots in front of the door and beside the stairs of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Wednesday, March 9, 2022


จัดวางตู้รับบริจาคสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญวัดศรีทวี
Place a donation box for contributing to building the Sermon Hall of Wat Sritawee


ความก้าวหน้างานตกแต่งกรอบประตูศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of decorating door frames of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Wednesday, April 13, 2022


ความก้าวหน้างานตกแต่งกรอบประตูศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of decorating door frames of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, April 24, 2022


ความก้าวหน้างานตกแต่งกรอบประตูศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of decorating door frames of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Tuesday, August 16, 2022


ความก้าวหน้างานตกแต่งกรอบประตูศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of decorating door frames of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, August 21, 2022


ความก้าวหน้างานตกแต่งกรอบประตูศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of decorating door frames of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Wednesday, November 23, 2022


  3,340 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย