ขอเชิญร่วมพิมพ์หนังสือคติธรรมและประวัติของพระราชภาวนาพินิจหรือหลวงพ่อสนธิื เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา บางมด กรุงเทพ แจกจ่ายเป็นธรรมทานสร้างบุญ บารมี

 nitinai    19 ก.พ. 2555

youtube][/youtube]ขอเชิญร่วมพิมพ์หนังสือคติธรรมและประวัติของพระราชภาวนาพินิจหรือหลวงพ่อสนธิื เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา บางมด กรุงเทพ แจกจ่ายเป็นธรรมทานสร้างบุญ บารมี

เป็นหนังสือธรรมที่ได้จากการปฎิบัติของหลวงพ่อและถามตอบระหว่างหลวงพ่อกับพระดร.นิตินัย ที่เคยเป็นฆราวาสที่เคยรับใช้มาก่อนที่พิมพ์แจกเล่มที่1 ไปแล้วครั้งแรกในช่วงวันคล้ายอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปีของหลวงพ่อ พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ผ่านมา และเล่มที่สองจะเป็น คติธรรมมที่ได้จากการปฎิบัติสมาธิกรรมฐาน และเป็นการสอบถามทางด้านจิตตภาวนา ที่ผู้สอบถามมีโอกาสได้ใกล้ชิดตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาตอนที่เป็นทั้งฆราวาส(ดร.นิตินัย อุดมกัน) จนปัจจุบันออกบวช พระนิตินัย ธีรวังโส ในปัจจุบัน
ตั้งใจจะพิมพ์หนังสือธรรมะแจกจ่ายเป็นธรรมทานเพื่อสร้างบุญ เสริมบารมี ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมบุญพิมพ์หนังสือธรรมะแจกในครั้งนี้ร่วมกัน ไม่จำกัดจำนวนเล่ม สำหรับข้าพเจ้าตั้งเป้าพิมพ์แจกไว้ที่ 500-1000 เล่ม
สามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนประชาอุทิศ เลขที่ 235-07-26523
ชื่อ พระนิตินัย อุดมกัน หรือสอบถาม 089-6762902 และ รศ.ดร. จุไรรัตน์ ดวงเดือน 081-825-3365
อานิสงส์ของการแจกหนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน
1. ประวัติหลวงพ่อราคาเล่มละ 50 บาท
2. คติธรรมราคาเล่มละ 15 บาท
อานิสงค์การพิมพ์หนังสือธรรมมะของพระผู้ปฎิบัติดีปฎิบัติชอบ

1. กรรมเวรจากอดีตชาติจะได้ลบล้าง2. หนี้เวรจะได้คลี่คลาย พ้นภัยจากทะเลทุกข์
3. โรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมนายเวรจะพ้นไป
4. สามีภรรยาที่แตกแยกจะคืนดีต่อกัน
5. วิญญาณของเด็กที่แท้งในท้องจะได้ไปเกิดใหม่
6. กิจการงานจะราบรื่นสมความปรารถนา
7. บุตรจะเฉลียวฉลาดและเจริญรุ่งเรือง
8. บารมีคุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข
9. พ่อแม่จะมีอายุยืน
10. ลูกหลานเกเรจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดี
11. วิญญาณทุกข์ของบรรพบุรุษจะพ้นจากการถูกทรมานไปสู่สุคติ


สามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนประชาอุทิศ เลขที่ 235-07-26523
ชื่อ พระนิตินัย อุดมกัน หรือสอบถาม 089-6762902 หรือ e-mail; [url]nitinai@swu.ac.th[/url] รศ.ดร. จุไรรัตน์ ดวงเดือน 081-825-3365 และ ผศ.ดร.เศรษฐภัทร 085-1944615


ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่า


 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,605 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย