รับ4เจ้าภาพหล่อส่วนเศียรองค์พระประธาน (4เศียร)"พระพุทธเมตตาประชาสุข" หน้าตัก108นิ้ว เนื้อทองเหลือง เพื่อประดิษฐาน ๔ ห้องกรรมฐาน (จำลองพระพุทธเมตตา) พิธีหล่อแบบปิด(ไม่จัดงาน)

 ตะวันธรรม    30 มิ.ย. 2564

ขอเชิญสาธุชนทำบุญเป็นเจ้าภาพหล่อ(ส่วนเศียร)
องค์พระประธาน จำนวน 4 เศียร
"พระพุทธเมตตาประชาสุข" หน้าตัก108นิ้ว
เนื้อทองเหลือง เพื่อประดิษฐาน ๔ ห้องกรรมฐาน
(จำลองพระพุทธเมตตา) จากเจดีย์พุทธคยา
สถานที่ตรัสรู้พระพุทธเจ้า ประเทศอินเดีย
พิธีหล่อแบบปิด(ไม่จัดงาน)

*กำหนดการหล่อ*...วันอาสาฬหบูชา
วันเสาร์ ที่24กรกฎาคม2564 (เวลา15.00น.)
ที่สวนธรรม ภูริญาณ อ.บางเลน นครปฐม

โอกาศดี สำหรับสาธุชนพุทธบริษัททำบุญ
มหามงคล ร่วมหล่อพระประธาน(ส่วนเศียร)
มงคลชีวิตชาวพุทธ ถวายเป็นพุทธบูชา
ในวันมงคล อาสาฬหบูชา 2564(วันประกาศธรรม)
ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศล สั่งสมไว้ในชีวิต
เพื่อความเจริญในชีวิต, การงาน, อายุ, ความสุข,


#รับเจ้าภาพร่วมทำบุญ ดังนี้

1.รับเจ้าภาพอุปถัมภ์หล่อส่วนเศียร
รับเจ้าภาพ๔เศียร ๔เจ้าภาพหลัก
(1เศียร อุปถัมภ์ 88,888บาท)
*รับมอบพระประธานจำลอง ขนาด 9นิ้ว1องค์*

2.รับเจ้าภาพอุปถัมภ์สร้างพระประธานทั้ง1องค์
*รับมอบพระประธานจำลอง ขนาด 15นิ้ว1องค์*

3.รับเจ้าภาพเป็นประธานหลักหล่อพระประธาน
(อุปถัมภ์กองล่ะ 11,111บาท)
*รับมอบพระประธานจำลอง ขนาด 7นิ้ว1องค์*

4.รับเจ้าภาพ1กอง
(กองล่ะ5,000บาท)
*รับมอบพระประธานจำลอง ขนาด 5นิ้ว1องค์*

5.เจ้าภาพทอง1แท่ง
(อุปถัมภ์1,999บาท)
*รับมอบพระประธานจำลอง แบบเหรียญ1องค์*

6.เจ้าภาพตามกำลังศรัทธา

#หมายเหตุ..
-เจ้าภาพหลักสามารถร่วมอธิฐานจิตในวันงานหล่อพระได้
(ต้องลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า)
เพื่อความเรียบร้อยตามสถานการณ์ปัจจุบัน
-พระของที่ระลึกจัดส่งฟรีที่บ้าน
โอนทำบุญแล้วแจ้งชื่อที่อยู่รับ/
และส่งบิลมาเป็นหลักฐาน

#บัญชีหล่อพระประธาน4องค์
ธ.กรุงเทพ 657-0-247541 พระศุภชัย
#แจ้งชื่อเจ้าภาพ /หรือสอบถาม
โทร/ไลน์ 0822205051 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

#บัญชีหล่อพระประธาน4องค์
ธ.กรุงเทพ 657-0-247541 พระศุภชัย
#แจ้งชื่อเจ้าภาพ /หรือสอบถาม
โทร/ไลน์ 0898994099


• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• ทำวัตรเย็น (วัดป่านาคำน้อย)

• 116(1/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• กลอนธรรมะ แค่ธุลี

• "เพชรน้ำเอก" (สมเด็จพระญาณสังวร)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย