ขอเชิญร่วมทำบุญ งานผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต ฉลองอุโบสถมหาอุตม์ คนละ ๑ บาท

 firstlove     21 เม.ย. 2564

สายธารบารมี ๑ ไลค์ ๑แชร์ ๑บุญ ๑ บาท
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญ คนละ ๑ บาท หรือตามกำลังศรัทธา
งานผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต ฉลองอุโบสถมาหาอุตม์
ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (วันเปิดงานธรรมสมโภช) - วันที่ 3 มกราคม 2565 (วันตัดหวายลูกนิมิต)
ณ วัดทรงธรรม ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ติดต่อสอบถาม พระครูสังฆรักษ์แสนภูมิ ปณฺฑิโต รักษาการเจ้าอาวาสวัดทรงธรรม
โทร./ไลน์ 0862327923 >>> https://www.facebook.com/profile.php?id=100009771784289 เฟชบุ๊ค :พระครูสังฆรักษ์ แสนภูมิ ปณฺฑิโต

สามารถร่วมทำบุญหรือจองลูกนิมิตได้ที่ :ธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์)020119383291 วัดทรงธรรม สาขานาโพธิ์
อุโบสถมหาอุตม์ คือลักษณะเฉพาะของโบสถ์หรือวิหารขนาดย่อมที่ก่อเป็นผนังทึบ ไม่มีหน้าต่าง และเจาะช่องประตูด้านหน้าเป็นทางเข้าออกเพียงด้านเดียว เพื่อประสงค์ให้พระสงฆ์ทำสังฆกรรมอย่างมีสมาธิ หรือให้เกิดความขลังในการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ

“ลูกนิมิต” หมายถึง สิ่งที่มีลักษณะแข็งแรงมั่นคงและมักทำด้วยหินเป็นลูกกลมประมาณเท่าบาตร ใช้ฝังเพื่อเป็นเครื่องหมายเขตหรือวางบอกเขตพัทธสีมาของพระอุโบสถเพื่อใช้ในการทำสังฆกรรม ?และในการฝังลูกนิมิตจะมีชื่อเป็นทางการว่า การผูกพันธสีมาซึ่งมีความหมายว่าเขตการทำสังฆกรรมที่กำหนดตามพุทธานุญาต ซึ่งพระสงฆ์จะมาประชุมพร้อมกันในโบสถ์ เพื่อทำพิธีสวดถอนมิให้อาณาบริเวณที่กำหนดนี้ไปทับที่ที่เคยเป็นสีมาหรือเคยมีเจ้าของครอบครองอยู่

เราชาวพุทธควรมีการทำบุญหรือเข้าพิธีในการฝังลูกนิมิตสักครั้งในชีวิต เพราะประเพณีในการฝังลูกนิมิตมีความเชื่อกันว่าจะได้รับอานิสงส์มากมายทั้ง 6 ประการ คือ

1. จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทุกชาติ ปราศจากอุปัททวะ (อุ-ปัด-ทะ-วะ สิ่งอัปมงคล) ทั้งหลาย

2. จะไม่เกิดในตระกูลต่ำ ไม่ยากจนมีความอุดมสมบูรณ์

3. หากเกิดในมนุษย์โลกก็จะเกิดเป็นท้าวพระยามหากษัตริย์ ?หรือเกิดในตระกูลที่ดี

4. หากเกิดในเทวโลกก็จะเกิดเป็นท้าวสักกเทวราช

5. จะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีฐานะ มีคนให้เกียรติ ?มีผิวพรรณผ่องใส

6. จะมีอายุยืนนาน มีสุขภาพที่แข็งแรง

ในการฝังลูกนิมิตมักจะใส่สมุด ดินสอ เข็ม และด้าย ลงไปในหลุมที่ฝังลูกนิมิตด้วย เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้มีความจำดี มีปัญญาเฉียบแหลมเหมือนเข็ม และมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเหมือนความยาวของด้าย

ข้อคิดสำคัญ หากท่านต้องการทำบุญเสริมดวงหรือความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต สิ่งแรกที่พึ่งกระทำคือจิดใจที่บริสุทธิ์มีความศรัทธาในพระศาสนา ก็จะได้ผลเต็มร้อยและอีกทางหนึ่งในการทำบุญเสริมมงคลคือ การฝังลูกนิมิต ซึ่งในครั้งหนึ่งของชีวิตควรทำให้ได้อย่างน้อย 1 วัด เพราะส่วนใหญ่แล้ววัดหนึ่งจะมีแค่ 1 โบสถ์เท่านั้น และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ทำบุญในการฝังลูกนิมิตด้วยนะครับ

ที่มา : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009771784289

4,445


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย