สร้างพระธาตุเจดีย์บนดอย : อาศรมพระธรรมจาริกบ้านตุงลอย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 Sawansaeng    16 เม.ย. 2564


ลิงค์วิดีโอ แนะนำรายละเอียดในการก่อสร้าง
https://www.facebook.com/WatSriSodaPhraaramluang/videos/2794521610801770

...ส่งต่อโพสต์นี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งบุญในการจรรโลงพระพุทธศาสนาบนดอย และเป็นอีกหนึ่งแรงบุญในการสร้างพื้นที่นำเสนอเผยแผ่
พระพุทธศาสนาบนโลกออนไลน์ ให้เห็นถึงแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาบนดอย และวัฒนธรรมที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
บนพื้นที่สูงในแผ่นดินไทย..
•
..เชิญร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บนดอย เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ครบ 42 ปี ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมจาริก
ในพื้นที่อาศรมพระธรรมจาริกบ้านตุงลอย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่หมู่บ้านพี่น้องชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงโปว์
เเละเป็นศาสนสถานที่ใช้เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาบนดอย

#ร่วมบุญบัญชี..
ธนาคาร : กสิกร สาขา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่บัญชี : 0673829171
ชื่อบัญชี : วัดศรีโสดา
**หากท่านประสงค์รับใบอนุโมทนาบัตร ส่งข้อมูลการโอนเงิน
และชื่อที่อยู่สำหรับออกใบอนุโมทนาบัตรทางไลน์วัดตามข้อมูลด้านล่าง

#รายการบุญ
1. ] เจ้าภาพอัฐมอฐ จำนวน 70,000 ก้อน ก้อนละ 7 บาท (ส่งถึงดอย)
เจ้าภาพปูนซีเมนต์ จำนวน 2,000 ถุง ถุงละ 140 บาท (ส่งถึงดอย)
2. ] เป็นเจ้าภาพร่วมบุญ กองบุญละ 100 บาท หรือตามกำลังศรัทธา
5 บาท 10 บาท 20 บาท 50 บาท 100 บาท ก็เป็นบุญแก่ชีวิต
3. ] #นอกเหนือดังกล่าวรับบริจาค : ข้าวสาร อาหารแห้ง กาแฟ โอวัลติน มาม่า
ปลากระป๋อง สำหรับเลี้ยงชาวบ้านที่มาช่วยกันก่อสร้างทุกวันจนแล้วเสร็จ...

#ขออนุโมทนาบุญ
...🙏ด้วยอานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย และบารมีธรรมครูบาศรีวิชัย อำนวยพรให้ท่าน
และ​ครอบครัว​ของท่าน​ จงมีแต่ความสุขความบริบูรณ์ พรั่งพร้อม ด้วยทรัพย์และบริวารทั้งหลาย
จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลาย และได้ปราศจากทุกข์ โศก โรค ภัย ทั้งปวงก้าวข้ามพ้นอุปสรรคปัญหา
และเป็นเหตุปัจจัยแห่งการ​ข้ามพ้นสังสารวัฏฏ์ทั้งสิ้นเทอญ...สาธุสำนักงานวัด : โทร. 053-218-996 ,094-012-7234
Facebook : วัดศรีโสดา พระอารามหลวง
E-mail : watsrisoda2477@gmail.com
ID line : 0940127234
_________________________________

#วัดศรีโสดาพระอารามหลวง
#โครงการพระธรรมจาริก
#วัดพระธรรมจาริกตุงลอย
#มูลนิธิธรรมะห่มดอย
#บุญบนดอย
#ทำบุญ
ดูน้อยลง
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,664 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย