” บุญสร้างกุฏิดิน “ ขอเชิญร่วมบุญสร้างกุฏิห้องกัมมัฏฐาน สำหรับพระภิกษุ สามเณร และผู้ปฏิบัติธรรม

 phraedhammajak    17 มี.ค. 2564

” บุญสร้างกุฏิดิน “ ขอเชิญร่วมบุญสร้างกุฏิห้องกัมมัฏฐาน สำหรับพระภิกษุ สามเณร และโยคีผู้ปฏิบัติธรรมชาย
ณ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 089 2137759

เนื่องจากสำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักรเป็นสำนักปฏิบัติธรรม ที่เปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป เข้าพักปฏิบัติธรรมได้ตลอดปี ซึ่งด้วยที่สำนักได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 จึงยังขาดเสนาสนะ กุฏิห้องพักยังไม่เพียงพอที่จะรองรับพระภิกษุ สามเณร และญาติโยมทีต้องการเข้ามาพักปฏิบัติธรรม ทางสำนักจึงอยากจะสร้างกุฏิ ห้องพักเพิ่มเพื่อรองรับผู้สนใจเข้าปฏิบัติธรรม

ด้วยความจำเป็นเร่งด่วน เพราะเดือนเมษายนนี้จะมีพระเณรบวชใหม่เข้าพัก โดยเฉพาะสามเณรบวชเรียนที่เข้าอยู่พัก จะบวชเรียน บวชอยู่นานหลายปี จึงจำเป็นต้องสร้างที่พักให้ถาวร
แต่หากจะสร้างใหม่ทั้งหลังก็ต้องใช้งบประมาณมาก จึงเห็นว่าจะปรับปรุงศาลาที่มีอยู่ และพอดีมีอิฐดินเหลือจากสร้างวิหาร จึงจะปรับปรุงศาลา กันห้องเป็นห้องพัก ยกพื้นปูกระเบื้อง ติดเพดานฯลฯ โดยจะปรับปรุงศาลา
สร้างห้องพักจำนวน 3 ห้อง รับเจ้าภาพห้องละ 30,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา
(เจ้าภาพสามารถติดป้ายชื่ออุทิศบุญให้ญาติได้)

จึงขอเชิญญาติธรรม สาธุชนผู้สนใจใฝ่ในบุญกุศล สั่งสมบุญสร้างกุฏิห้องปฏิบัติธรรม เป็นสถานที่ซึ่งสำคัญอย่างมาก การให้ที่อยู่อาศัย...ได้ชื่อว่าได้บุญมาก...เพราะการให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่ง....เพราะเมื่อมีที่อยู่อาศัย..ย่อมมีการสร้างบุญ

เชิญร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์กฤษกร กิตติปญฺโญ สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759 หรือที่ เลขบัญชี 014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สูงเม่น หรือที่เลขที่บัญชี 981-0-52153-7 ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ fackbook...แพร่ธรรมจักร หรือแฟนเฟจ “ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร “ อีเมล phraedhammajak@hotmail.co.th https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
อานิสงส์ผลบุญที่จะเกิดจากการที่พระธุดงค์กรรมฐานจะเข้ารับการปฏิบัติธรรม อานิสงส์เบื้องต้นในการอุปถัมภ์สร้างกุฏิกรรมฐาน 1. เป็นผู้ได้ชื่อว่าช่วยต่ออายุพระศาสนา (เพราะเมื่อมีที่อยู่ย่อมมีพระภิกษุอาศัย) 2 .เป็นผู้สั่งสมบุญ ในส่วนของที่อยู่อาศัย (เมื่อเกิดใหม่จะไม่ขาดเเคลนที่อยู่อาศัย) 3. ได้ชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมทานบารมี อันเป็นบารมีเพื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 4. ได้ชื่อว่าเป็นผู้บำรุงพระศาสนา อันเป็นการเเสดงออกของเหล่าอุบาสก-อุบาสิกา ที่เเท้จริง 5. ได้ชื่อว่าได้อานิสงส์ผลบุญจากการปฏิบัติธรรม เจริญสติภาวนา ของพระเถระ พระอาจารย์ ที่มาสอนธรรม 6. ได้ผลปัญญาจากการที่ พระเถระ , พระอาจารย์ รูปต่างๆที่ได้มาพักอาศัยเพื่อสั่งสอนธรรมให้เกิดปัญญา(ผลปัญญาคือทำให้เราเข้าใจธรรม ได้ง่าย ในปัจจุบันเเละอนาคต ต่อไป) ดังเช่นพระยสะกุลบุตร 7. ได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกอย่าง เพราะเมื่อมีที่อยู่อาศัยก็ย่อม การกระทำความดี ต่างๆ (ผลบุญก็ตามมามากมาย)


• ทำไมสร้างพระพุทธรูปต้องมีเส้นผม

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• พระทำวัตรสวดมนต์ เช้า แปล สวนโมกขพลาราม

• ๒.ปางมหาภิเนษกรมณ์

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• ธรรมนำชีวิต "ปฏิบัติเพื่อละตัณหา"

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย