บุญในการสร้างห้องน้ำปลดทุกข์

 Nawapol19    5 มี.ค. 2564


ขอเชิญท่านผู้มีกำลังจิตบารมีตรงกับสถานที่แห่งนี้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขาปลดทุกข์ 1-10-10-100 ตามกำลังบุญท่าน หรือเจ้าภาพห้องละ10000บาท
จำนวนสร้าง5ห้อง
เนื่องจากเป็นสถานที่ใหม่ผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายไว้เมื่อวันที่5ธันวาคม2563เพื่อสร้างวัดหรือที่สำหรับกิจกรรมทางศาสนาสำหรับการก่อสร้างเสนาสนะห้องน้ำถือเป็นสิ่งแรกที่ต้องก่อสร้างให้เป็นพื้นฐานให้คนมาทำบุญได้มีที่ปลดทุกข์ *ที่แห่งนี้คือที่ใหม่จึงยังต้องการผู้มีความสัมพันธ์กับจริตบุญมาร่วมสร้างให้เจริญไว้ในบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม 0817998751 line na0817998751
ได้มีชื่อว่าสถานธรรมแสงแก้วสัพพัญญู เลขที่139 หมู่9บ้านร่องบัวทอง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย


• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• การขจัดความโลภ

• หลวงพ่อจรัญ สอนสมาธิวิปัสสนากรรมฐานแบบเข้าใจง่าย

• เย ปมตฺตา ยถา มตา คนประมาทแล้ว เหมือนคนตายแล้ว

• พาหุงมหากา ฉบับสมบูรณ์พร้อมบทแผ่เมตตา แค่เปิดฟังก็ได้อานิสงส์ เสริมสิริมงคล เพิ่มบารมี ชนะทุกอุปสรรค

• การสำรวมวาจา : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย