ขอเชิญฟังธรรมะ เรื่อง "โอวาทปาติโมกข์"

 พระมหาบุญธรรม    22 ก.พ. 2555

ขอเชิญฟังการบรรายธรรม เรื่อง โอวาทปาติโมกข์ บรรยายโดย พระมหาบุญธรรม ปัญญาวุฑโฒ เปรียญธรรม ๙ ประโยค วัดมหาธาตุ ณ บ้านธรรมะรื่นรมย์ ถนนประชาอุทิศ ซอย ๑๑๗/๑ ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,593 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย