บวชพระ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ปี 2566 พระกรรมฐาน พระป่า วัดป่า (โครงการบวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล)

 brightpong    22 ม.ค. 2566


✅ เปิดรับสมัครผู้มีความตั้งใจจริง บวชพระ
ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย สืบสานปณิธานพระป่ากรรมฐาน
🔰โครงการบวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล
บวชพระปฏิบัติธรรม ตามแนวทางปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

เหมาะสำหรับผู้ตั้งใจปฏิบัติ ในทุกคืนวันพระมีการปฏิบัติภาวนาตลอดราตรี

ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม - ๒๘ พฤศจิกายน ๖๖
รวมระยะเวลา ๑๓๗ วัน หนึ่งพรรษาหนึ่งจีวรกาล

ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว
ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ได้รับความเมตตาจาก
พระอาจารย์โสภา สมโณ ประธานสงฆ์
ให้การอบรมสั่งสอนพระบวชใหม่ในโครงการ

จัดโครงการบวชวัดป่า โดย
กลุ่มนิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายนิสิตนักศึกษาพุทธธรรมกรรมฐาน
_______________________
🔰 บวชฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอให้เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริง บวชพระเพื่อปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตใจของตน

✅คุณสมบัติผู้สมัครบวชพระ
๑. มีความตั้งใจจริง อายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป
๒. อยู่วัดได้ตั้งแต่ ๑๕ กรกฎคม - ๒๘ พฤศจิกายน ๖๖ (ข้าราชการอนุโลมตามเวลาการลาบวช แต่ต้องไม่ต่ำกว่า ๑ พรรษา)
๓. ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามของการบวช
๔. ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการทุกข้อ www.buatwatpa.com/regulation

✅กำหนดการบวชพระ
๑๕ ก.ค. ๖๖ เข้าวัดอยู่ผ้าขาว
๒๙ ก.ค. ๖๖ พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่
๓๐ ก.ค.- ๒๗ พ.ย. ๖๖ อยู่วัดปฏิบัติธรรม เป็นระยะเวลาหนึ่งพรรษาหนึ่งจีวรกาล รวมตลอดโครงการ ๑๓๗ วัน
๒๘ พ.ย. ๖๖ วันลาสิกขา (ท่านใดประสงค์บวชต่อ ไม่บังคับสึก)
กำหนดการ www.buatwatpa.com/schedule

รายละเอียดโครงการและสมัครบวช
เว็บไซต์ www.buatwatpa.com
_______________________
📣 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระทุกรูปในโครงการ(เจ้าภาพร่วม) สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา ที่

📂ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 091-8-70403-5
ชื่อบัญชี โครงการบวชวัดป่า 1 พรรษา 1 จีวรกาล โดยนายฐิติพงศ์ ทองศรี

***บัญชีนี้เปิดโดยตัวแทนฝ่ายบัญชีของโครงการบวชวัดป่า สำหรับร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระในโครงการฯ เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้าบัญชีจะถือว่าเป็นเงินทำบุญโครงการบวชวัดป่าทั้งหมด โดยเงินคงเหลือหลังจบระยะเวลาโครงการจะถวายให้ทางวัดทั้งหมดทั้งสิ้น และการเปิดบัญชีครั้งนี้มิใช่เป็นการเรี่ยไรจากทางวัดแต่อย่างใด***

ขออนุโมทนาบุญกับผู้สมัครบวชและผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระมา ณ ที่นี้ กราบ สาธุ สาธุ สาธุ🙏
_______________________
☎️ ติดต่อสอบถาม
คุณนุ่น : 096-101-9501
คุณพงษ์ : 093-639-5293
ไลน์โครงการบวช ID LINE : @buat (คลิก https://page.line.me/buat )
เว็บไซต์โครงการ www.buatwatpa.com   


ที่มา : www.buatwatpa.com


กำหนดการโครงการบวชวัดป่า ประจำปี 2566


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ธรรมนำเดิน เช้า 14 มกราคม 2560

• กองบุญกฐินสามัคคี

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

• "หลวงปู่มั่นกับนาคราช"

• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย