ขอเชิญร่วมบูรณะองค์พระประธานและอุโบสถ วัดคลองกล้วย ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

 socoman  

ขอเชิญร่วมบูรณะองค์พระประธานและอุโบสถ วัดคลองกล้วย ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

ที่มา : https://www.facebook.com/photo?fbid=220009273117652&set=pcb.220009359784310

3,706


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย