ขอเชิญร่วมบูรณะองค์พระประธานและอุโบสถ วัดคลองกล้วย ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

 socoman    29 ม.ค. 2564

ขอเชิญร่วมบูรณะองค์พระประธานและอุโบสถ วัดคลองกล้วย ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
  3,322 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย