กองทุนสาธยายพระไตรปิฎกตลอดปี ฉลองพุทธชยันตี

 ประทีปธรรม    26 พ.ค. 2555

ขอเชิญสาธุชนทั่วไป สาธยายพระไตรปิฎก ฉลองพุทธชยันตี เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระชนมายุ ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตฯ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ ๖๐ พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ๕๘ พรรษา

มีการสาธยายพระไตรปิฎกทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอดทั้งปี เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๒๒.๐๐ น. และวันสำคัญ วันวิสาขบูชา วันที่ ๒๙ ถึงวันอัฐมีบูชา ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕

ที่สนามหลวงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ ปีนี้ถือว่าสำคัญมาก ถ้าเราไม่ได้ร่วมบุญในการฉลองพุทธชยันตี ก็ต้องรออีก ๑๐๐ ปีข้างหน้า

ผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมบุญในการจัดงาน สามารถบริจาคได้ที่
ธนาคารทหารไทย สาขาบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
ชื่อบัญชี : กองทุนสาธยายพระไตรปิฎก
เลขที่บัญชี : 113-2-13961-7


ติดต่อสอบถามได้ที่ พระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ ผศ.ดร.D.Litt

www.narongsak.org

โทร. ๐๘๙-๙๖๓-๔๕๐๕ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,555 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย