วัดหนองโว้ง สุโขทัย

วัดหนองโว้ง สุโขทัย พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2242
วันรับวิสุงคามสีมา : ѹ 31 չҤ .. 2552


วัดหนองโว้ง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 76 ไร่ 2 งาน 95.80 ตารางวา มีแม่น้ำยมไหลผ่านด้านหลังวัด

วัดหนองโว้งตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2242 เดิมเรียกว่า วัดหนองโอ่ง ต่อมาเปลี่ยนเป็นวัดหนองโว้ง เนื่องจากน้ำฝนได้กัดเซาะตลิ่งจนพังจึงทำให้เป็นเว้าโค้ง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. 2399 ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2536 ด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอน พระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี กับทั้งแผนกสายสามัญ โดยมีโรงเรียน คือ โรงเรียนวัดหนองโว้งวิทยา เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประจำอำเภอสวรรคโลก ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 เปิดสอนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย พ.ศ. 2534 สังกัดกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ สอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• พระพุทธรูปหลวงพ่อสองพี่น้อง •


วัดหนองโว้งมีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปหลวงพ่อสองพี่น้อง เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย 2 องค์ เนื้อทองสำริด ขนาดหน้าตักกว้าง 39 นิ้ว และ 31.9 นิ้ว ตามลำดับ พบเมื่อ พ.ศ. 2456 โดยชาวบ้านหนองโว้งได้บุกถางป่าบริเวณบ้านปากน้ำซึ่งอยู่ห่างจากบ้านหนองโว้งประมาณ 4 กิโลเมตร พบซากอุโบสถเก่าซึ่งหักพังเป็นเนินดินสูง ลักษณะคล้ายจอมปลวก มีต้นไม้และเถาวัลย์ปกคลุมหนาแน่น เมื่อขุดดินจึงพบพระพุทธรูปจำนวน 4 องค์ องค์ใหญ่ 2 องค์ และองค์เล็ก 2 องค์ ชาวบ้านได้มอบให้พระอุปัชฌาย์พุกเจ้าอาวาสวัดหนองโว้งสมัยนั้น 2 องค์ ส่วนอีก 2 องค์ ได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่วัดปากน้ำ หลวงพ่อสองพี่น้องนั้นแต่เดิมได้อัญเชิญพระพุทธรูปที่ได้มาประดิษฐานไว้ที่มณฑปเนื่องจากยังมิได้ก่อสร้างวิหาร ต่อมาจึงได้สร้างวิหารเมื่อ พ.ศ. 2472 เพื่อประดิษฐาน ทุกปีจะมีงานฉลองพระพุทธรูป โดยกำหนด ขึ้น 12 ค่ำ ถึง 15 ค่ำและแรม 1 ค่ำ เดือนสามของทุกปี   


เขาพระฉาย   


พระอุโบสถจตุรมุข พระวิหาร   


พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่   


วัดหนองโว้ง   
10,660

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย