พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์ธรรมะ
Share |

ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวิหารทาน (พระอุโบสถ) วัดป่าโนนสงเปลือย

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวิหารทาน (พระอุโบสถ)


วัดป่าโนนสงเปลือย จ. หนองบัวลำภู
ณ มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโตวันพฤหัสบดีที่ ๕ (วันฉัตรมงคล) พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ นวัดป่าโนนสงเปลือย ตั้งอยู่ ณ บ้านโนนสงเปลือย ต. โพธิ์ชัย อ. เมือง จ. หนองบัวลำภู เป็นวัดป่าธรรมยุติในสายธุดงกรรมฐานโดยมีเนื้อที่ ๔๗ ไร่ มีความทุรกันดาร และอยู่ห่างไกลชุมชนเมือง โดยวัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นได้ไม่นานนัก (พฤศจิกายน ๒๕๔๙) และอยู่ในระหว่างการบุกเบิก และก่อสร้างศาสนวัตถุอันจำเป็นต่อพระภิกษุสงฆ์ โดยในขณะนี้ทางวัดมีความจำเป็นต้องสร้างพระอุโบสถ เพื่อใช้ประโยชน์ในสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การบรรพชา อุปสมบท การลงปาฏิโมกข์ ตลอดจนงานกุศลต่าง ๆ เป็นต้น การสร้างพระอุโบสถครั้งนี้จึงนับว่าเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเป็นอันมาก


ทางคณะศิษยานุศิษย์ ใคร่เชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบกุศลทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ณ วัดป่าโนนสงเปลือย จ.หนองบัวลำภู เพื่อยังประโยชน์แก่คณะสงฆ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ที่จะได้มาใช้ร่วมทำสังฆกรรม และพิธีงานบุญต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป และด้วยอานิสงส์ในการทอดผ้าป่าสร้างวิหารทาน พระอุโบสถครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายถึงพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติ และมรรคผลนิพพาน ตลอดทุกท่านเทอญ


คณะศิษยานุศิษย์ วัดป่าโนนสงเปลือย


ผู้ประสงค์ร่วมกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี เชิญร่วม
ชื่อบัญชี พระบุญรอง กมโล
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขาถนนสิรินทร กทม.
เลขบัญชี ๑๒๒-๒๒๗๐๖๒ -๓

DT010926
s
4 พ.ค. 2554 เวลา 09:23 น.

โพสต์: 45
อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา: 9
ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 3333 คน  ปิดหน้านี้
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย