รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ซื้อธรรมาสน์ถวายพระใช้ เเสดงธรรม เผยเเผ่ธรรม ตลอดปี (เหลือ 1ตัวสุดท้าย) สอบถาม 089-899-4099

 ตะวันธรรม     7 พ.ย. 2561

รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ซื้อธรรมาสน์ถวายพระใช้ เเสดงธรรมตลอดปี (เหลือ 1ตัวสุดท้าย) สอบถาม 089-899-4099
#ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ อุปถัมภ์ซื้อถวายธรรมมาสน์ (เทศนาธรรม) จำนวน 4 ตัว (เหลืออีก1ชุด) สุดท้าย
เพื่อใช้ในการเผยเเผ่ธรรมทาน ทำหน้าที่ของพระภิกษุ ในการเผยเเผ่ธรรม
ของพระภิกษุ ในศูนย์วิปัสสนา ในการอุปถัมภ์ดูเเล ของพระอาจารย์ศุภชัย ภูริญาโณ

#จำนวน 4 ชุด ตามสถานที่ ดังนี้
1.ศูนย์วิปัสสนา สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา อ.สามง่าม จ.พิจิตร (1ตัว) ---จองแล้ว---
2.ศูนย์วิปัสสนา พุทธเมตตา ภูริญาโณ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำเเพงเพชร (1ตัว) ---จองแล้ว--
3.ศูนย์วิปัสสนา พุทธอริยภาวนา ภูริญาโณ อ.บ่อไร่ จ.ตราด (1ตัว) ---จองแล้ว---
4.ศูนย์วิปัสสนา พุทธนาลันทา ภูริญาโณ อ.เมือง จ.นครนายก (1ตัว) ---ยังขาดเจ้าภาพ---
(ติดชื่่อเจ้าภาพ ด้านหน้าธรรมมาสน์)

“สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ” แปลความว่า
“การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง”

#การให้ธรรมาสน์เทศน์ ถือว่าเป็นการให้ที่เอื้อเฟื้อต่อการให้ "ธรรมทาน"(ให้ธรรมะ)
จัดได้เป็นการให้เเบบ "ทานบารมี" สั่งสมข้ามภพข้ามชาติ
จนกว่าจะเข้าถึงธรรม เป็นบาทฐานเเห่งสติปัญญา
ในการพิจารณาให้เข้าถึงโมกขธรรม

(( ทำบุญ เป็นเจ้าภาพ อุปถัมภ์ซื้อธรรมาสน์เทศน์ 4 ชุด )) ดังนี้

1.จองเป็นเจ้าภาพ 1 กอง (กองล่ะ 2,000 บาท)
รับชุดล่ะ 10 กอง ต่อ 1 ชุด (4ตัว รวม 40 กอง)
2.จองเป็นเจ้าภาพ ธรรมาสน์เทศน์ 1 ชุด
(ตัวล่ะ 20,00 บาท)

((#ธรรมาสน์เทศน์ 1 ชุด มี ))

1.ตัวธรรมาสน์เทศน์ 2.บันใดขึ้น 3.ที่วางกัณฑ์เทศน์ 4.เบาะนั่ง 5.ชื่อเจ้าภาพ
--- ถ้าเก็บได้ดี อายุการใช้งานอาจจะใช้ได้ประมาณ 10 - 30 ปี อยู่ที่การใช้งานเเละเก็บรักษา --

((#กำหนดการใช้งาน ))
-ใช้เทศนาทุกวันพระ , เทศน์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
-ถ้าวันขึ้น 15 ค่ำ (วันพระใหญ่) เทศน์ 2 ธรรมาสน์ 2 รูป

#ทำบุญที่บัญชี กสิกรไทย 153-241-4659 พระศุภชัย
สอบถาม 087-007-8607 , ไอดีไลน์ dhamma2559

ที่มา : www.dhammadee.com , ไลน์ dhamma2559 , เฟ็สศูนย์พุทธบริษัทสากล,089-899-4099

3,987


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย