เชิญร่วมชื้อที่ดินและสร้างอาคารปฏิบัติธรรม

 อคฺคเมโธภิกษุ    29 ต.ค. 2553

เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคปัจจัย
ร่วมเป็นเจ้าภาพ ซื้อที่ดิน สร้างสระเก็บน้ำ
สร้างอาคารปฏิบัติธรรม สูง ๓ ชั้น
ขนาดกว้าง ๑๕.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร
ณ สำนักปฏิบัติธรรมพระครูธรรมวิมล
สาขาสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๓๙ (วัดมะลิ)
ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ตามกำลังศรัทธา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ติดต่อบริจาคได้ที
พระครูธรรมวิมล เจ้าอาวาสวัดมะลิ โทร.๐๒-๔๑๑-๑๘๐๗
พระครูสมุห์ประเสริฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมะลิ โทร.๐๘๙-๖๘๖-๔๓๔๗
หรือแวะชมภาพสถานที่ได้ที่ http://watmali.org/modules.php?name=News&file=article&sid=20&mode=&order=0&thold=0

(พระวัชรินทร์ผู้บอกบุญครับ)


• ราชสีห์ ๘ พี่น้อง (สิคาลชาดก)

• ทำบุญทำทานเพื่อเป็นกุศลกับชีวิต

• อัตตาเป็นกลางๆ

• ความฝัน ๕ เรื่องของพระบรมโพธิสัตว์

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• ผู้ใหญ่บ้านทวงหนี้ไม่ถูกเวลา (คหปติชาดก)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย