ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอาคารวิริยะชัย วัดธรรมมงคล พระธรรมมงคลญาณ

 Mettatham    31 พ.ค. 2556

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอาคารวิริยะชัยวัดธรรมมงคล

เพื่อเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม สถานที่สำหรับการสอนความรู้ทางพุทธศาสนา
สถานที่ก่อสร้างอาคาร วัดธรรมมงคล สุขุมวิท101 กรุงเทพมหานครฯ
สนใจร่วมทำบุญ ติดต่อ 02 311 1387
หรือ บริจาคได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขา สุขุมวิท64
ชื่อบัญชี วัดธรรมมงคล เลขที่บัญชี 017-1-349008
สาธุ สาธุ สาธุ


ที่มา http://www.samathi.com/ http://www.facebook.com/VRYMeditationCenter https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ข้าพเจ้าได้ร่วมบริจาคปัจจัย ร่วมทำบุญซื้อที่ดินสร้างอาคารวิริยะชัยวัดธรรมมงคล เพื่อเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม สถานที่สำหรับการสอนความรู้ทางพุทธศาสนา ร่วมกับพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวง่พอ วิริยังค์ สิรินฺธโร)แล้ว ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกบทุกๆท่านที่ได้ถวายปัจจัยสร้างอาคารวิริยะชัยวัดธรรมมงคล ผู้มีส่วนเกี่ยงข้องทุกๆท่านที่ได้ร่วมทำบุญสร้างอาคารวิริยะชัยวัดธรรมมงคล ผู้ที่ได้บอกบุญในมหากุศลดังกล่าว ผู้ที่มีมุฑิตาจิตยินดีในงานบุญ ร่วมทำบุญสร้างอาคารวิริยะชัยวัดธรรมมงคล ทุกๆท่านด้วยเทอญ


• เสฏฺฐมุปคมํ อุเทติ ขิปฺปํ คบคนที่ประเสริฐย่อมเจริญเร็ว

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• คุณ และ โทษ แห่งกาม

• "ศีล เครื่องนำทางที่ประเสริฐ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• ในการทำความดี เจตนาดีอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องรู้จักธรรม คือหลักการ หรือเครื่องมือ หรือข้อธรรม ที่ควรใช้ในแต่ละกรณี

• ทรงปาฏิหาริย์ ๓ คำรบปรากฏแก่พระพุทธบิดา

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย