งานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee

 watsritawee    18 ส.ค. 2563

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนงานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี ตารางเมตรละ ๑,๖๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา ท่านสามารถบริจาคได้ ณ วัดศรีทวี หรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี วัดศรีทวี เลขบัญชี ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

We invite all devout Buddhists to contribute to Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee: 1,600 Thai Baht per square meter or as much as you would like to. You could make a donation at Wat Sritawee or donate via Krungthai Bank–Nakhon Si Thammarat, Account Name: Wat Sritawee, Account Number: 801-1-41509-3 and Swift Code: KRTHTHBK.

For more information contact
Phra Puttisarametee, the Prelate of Wat Sritawee
Tel. (+66) 081-370-5991, 075-341-248
https://watsritawee.org<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js"></script>


ที่มา : https://watsritawee.org


ร้อยตำรวจตรีหญิง อาภรณ์ สิทธิสงวน บริจาคเป็นทุนปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ขออุโมทนาบุญ

ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty/posts/3819628451430078

Police Sub-Lieutenant Arbhorn Sitdhisanguan (Woman in the Royal Thai Police) donated 1,000,000 Thai Baht for Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee.

We rejoice in your merit.

Source: https://web.facebook.com/Suwittanty/posts/3819628451430078


ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee on Wednesday, March 3, 2021


ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee on Friday, March 5, 2021


วัดศรีทวีเริ่มปูพื้นรอบนอกศาลาการเปรียญในวันนี้
Wat Sritawee begins laying tiles on the external floor of the sermon hall today.


ขณะนี้เป็นเช้าของวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

รายงานการปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

คุณโยมป้าอาภรณ์ (รตต.หญิง อาภรณ์ สิทธิสงวน) ได้ถวายเงิน ปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

พื้นภายในศาลาปูเสร็จเรียบร้อย ยังตกแต่ง จะสวยสมบูรณ์

ตอนนี้กำลังปูพื้นภายนอกศาลา แต่ยังเปิดให้ศรัทธาญาติโยมบริจาคเพื่อสมทบทุนปูภายนอก :
– บริจาคเป็นตารางเมตร ๆ ละ ๑,๖๐๐ บาท
– บริจาคตามกำลังศรัทธา

ติดต่อบริจาคได้ที่วัดศรีทวี หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี วัดศรีทวี เลขบัญชี ๘๐๑๑๔๑๕๐๙๓

ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty/posts/3910470272345895

Right Now, it is the morning of Wednesday, March 17, the Buddhist Era 2564.

Report on Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee

Khun Yom Pa Arbhorn (WPol.Sub.Lt. Arbhorn Sitdhisanguan) provided a budget of 1,000,000 Thai Baht for this project.

The interior floor of the hall has been filled. There are some decorations left before it is complete.

At this moment, we are flooring the exterior of the hall. If you would like to make a contribution for this part, please:
– donate 1,600 Thai Baht for each square meter or
– donate as much as you would like to.

The donation could be made at Wat Sritawee or via Krungthai Bank–Nakhon Si Thammarat, Account Name: Wat Sritawee, Account Number: 801-1-41509-3 and Swift Code: KRTHTHBK.

Source: https://web.facebook.com/Suwittanty/posts/3910470272345895


ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee on Saturday, March 20, 2021


ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี ณ วันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ : กำลังปูพื้นรอบนอก และ ตกแต่งเสากับผิวผนังบางส่วน
The progress of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee on Tuesday, March 30, 2021: Covering the outer floor and decorating columns and some parts of the wall.


ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee on Friday, April 2, 2021


ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee on Saturday, April 17, 2021


ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee on Thursday, April 22, 2021


ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee on Monday, April 26, 2021


เช้าของวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วัดศรีทวีขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านที่ได้สมทบทุนปูพื้นศาลาการเปรียญจนแล้วเสร็จ

ขอนำเสนอภาพพื้นศาลา “พระครูเหมเจติยานุรักษ์” วัดศรีทวี

ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty/posts/4035952336464354

The morning of Thursday, April 29, the Buddhist Era 2564.

Wat Sritawee would like to express gratitude to everyone who has contributed to the completion of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee.

These photos show the floor of the sermon hall. This hall is also called “Phrakru Hemjetiyanurak” Wat Sritawee Pavilion.

Source : https://web.facebook.com/Suwittanty/posts/4035952336464354


เริ่มงานตกแต่งกรอบประตูศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
Start Decorating Door Frames of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Friday, June 18, 2021


ติดตั้งราวบันไดศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
Install railings of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Thursday, August 12, 2021


จัดวางกระถางต้นไม้ข้างศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
Place plant pots next to the Sermon Hall of Wat Sritawee on Tuesday, August 17, 2021


จัดวางกระถางต้นไม้ข้างศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
Place plant pots next to the Sermon Hall of Wat Sritawee on Monday, September 20, 2021


จัดวางกระถางต้นไม้ข้างศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
Place plant pots next to the Sermon Hall of Wat Sritawee on Monday, March 7, 2022


วัดศรีทวีกำลังดำเนินการติดตั้งฐานบัวรอบข้างศาลาการเปรียญ กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
Wat Sritawee is installing a floor cornice of the Sermon Hall. It is scheduled to be completed by April, 2022.


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, April 10, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Tuesday, April 12, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Saturday, April 16, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, April 17, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Monday, April 18, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Wednesday, April 20, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, April 24, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Monday, April 25, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Tuesday, April 26, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Thursday, April 28, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Friday, April 29, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Tuesday, May 3, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Thursday, May 5, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, May 15, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Thursday, May 19, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Friday, May 20, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Saturday, May 21, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, May 22, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Tuesday, May 24, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Thursday, June 30, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, July 10, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Wednesday, October 5, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Thursday, October 6, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Saturday, October 8, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Thursday, October 13, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Saturday, October 15, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, October 16, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Wednesday, October 19, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, October 23, 2022


ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, October 23, 2022


  3,380 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย