((#บุญด่วน)) ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ จองสร้างกุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา) จำนวน 20 หลัง หลังล่ะ 65,000 บาท **ติดชื่อให้หน้ากุฏิ** เพื่อเป็นที่พักจำพรรษา ของพระกรรมฐาน ป้องกันเเดดฝน

 ตะวันธรรม  

((#บุญด่วน)) ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ จองสร้างกุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา)
จำนวน 20 หลัง หลังล่ะ 65,000 บาท **ติดชื่อให้หน้ากุฏิ**
เพื่อเป็นที่พักจำพรรษา ของพระกรรมฐาน ป้องกันเเดดฝน

#สอบถาม โทร/ไลน์ 0822205051
หรือทำบุญตามกำลัง กสิกรไทย 153-241-4659 พระศุภชัย

#เนื่องจาก สำนักวิปัสสนากรรมฐาน "สวนป่าพุทธภาวนา"
อ.บ่อไร่ จ.ตราด ขาดเเคลนที่พักอาศัย สำหรับพระกรรมฐาน
ที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมในขณะนี้
จึงดำริที่จะสร้างกุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา)

#เพื่อวัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นที่พักอาศัยของพระกรรมฐาน
2.เพื่อป้องกันอันตรายจาก ลมเเดด ฝน เเมลง สัตว์ต่างๆ
3.เพื่อรองรับการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ตลอดปี
เป็นต้น

#อานิสงส์การสร้างกุฏิกรรมฐาน
1.ผู้ร่วมสร้างย่อมมีส่วนในทุกบุญกุศลของผู้พักอาศัย
2.ชีวิตมีความร่มเย็นเป็นสุข
3.สร้างเหตุปัจจัยในการสนับสนุนการเข้าถึงธรรม
4.มีความมั่นคง ถาวรในการดำเนินชีวิต เป็นต้น

#สามารถร่วมทำบุญ ได้ดังนี้
1.จองเจ้าภาพอุปถัมภ์สร้าง 1หลัง (หลังล่ะ 65,000 บาท)
2.จองเจ้าภาพ 1 กองทุน (รวบรวม 13 กอง) สร้าง1หลัง
3.ทำบุญตามกำลัง (ไม่เจาะจง)
4.ถ้าสร้างห้องน้ำเพิ่มด้านหลัง ห้องล่ะ30,000 บาท
#สถานที่ก่อสร้าง
สวนป่าพุทธภาวนา อ.บ่อไร่ จ.ตราด
จำนวนการก่อสร้าง
จำนวน 20 หลัง

#ลักษณะกุฏิกรรมฐาน
-เป็นไม้เนื้อเเข็ง
#ระยะการก่อสร้าง (หลังจอง)
-ไม่เกิน 1เดือน

#หมายเหตุ
เมื่อสร้างเสร็จ
-ติดชื่อเจ้าภาพหน้ากุฏิ
-สามารถทำพิธีถวายกุฏิกรรมฐานได้

#บัญชีทำบุญ
กสิกรไทย 153-241-4659 พระศุภชัย

#สอบถามเพิ่มเติม
โทร/ไลน์ 0822205051
www.dhammadee.com


• ทรงเปิดโลกเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส์สวรรค์

• ปัญญาดั่งแสงพระอาทิตย์ ตอนที่ 2

• เอนไซม์หยอดล้างตา Eye Drop

• ลักษณะวิธีการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• ต้นไม้ สวน และป่า
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย