*ความคืบหน้า*การก่อสร้างพระอุโบสถกลางน้ำ ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี

 yajai    14 พ.ค. 2554

ความคืบหน้าการก่อสร้างพระอุโบสถกลางน้ำ ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
ทางวัดได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถตามรูปภาพค่ะ
* แต่ยังขาดทุนทรัพย์อีกเป็นจำนวนมาก*

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้จิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างพระอุโบสถกลางน้ำ ณ วัดพุทธปัญญา
ติดต่อได้ที่วัดทุกวัน หรือประสงค์บริจาคผ่านบัญชีโปรดสั่งจ่ายธนาคารกรุงไทย สาขา ย่อยกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อบัญชี กองทุนโรงบุญ วัดพุทธปัญญา (ออมทรัพย์) / เลขที่บัญชี 142-1-06047-7
ขอความกรุณาแฟกซ์สำเนาการบริจาคที่: 02-939-5377 เพื่อออกใบรับบริจาค

===== > สอบถามโทร : วัดพุทธปัญญา 02-526-4914 <=====

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ


 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


• "ธรรมสี่ประการพึงมีในตน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ละเว้นจากบาป

• "ผลของความมีศีล" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• วัดพรหมนิวาส วรวิหาร (วัดขุนยวน)

• เสียงสวด พระปริตร - สมเด็จพระญาณสังวร

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย