ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นบุญเทพื้นรอบอุโบสถวัดเขาถ้ำแรต

 socoman  

#ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพเทพื้นรอบอุโบสถวัดเขาถ้ำแรต ได้ดังนี้
#ปูนซีแพค ๒๔๐ คิว ละ ๑,๙๐๐ =๔๕๖,๐๐๐ บาท
#เหล็กวายเมต ๕๐ ม้วน ละ ๑,๑๐๐ =๕๕,๐๐๐ บาท
#ทรายหยาบ ๔ เที่ยว ละ ๗,๐๐๐ =๒๘,๐๐๐ บาท
#รวมเป็นเงิน ๕๓๙,๐๐๐ บาท
#หรือเป็นเจ้าตารางเมตรละ ๒๐๐ บาท
#พื้นที่จำนวน ๒๕,๐๐ ตารางเมตร


เชิญร่วมบุญได้ที่
ธนาคารธกส
เลขที่บัญชี 016662029288
วัดเขาถ้ำแรด

ที่มา : https://www.facebook.com/pages/category/Religious-Organization/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%95-759418394154259/

3,780


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย