เชิญร่วมงาน มหาพิธีหล่อองค์พระพุทธรูปทรงเครื่องนาม..พระอริยะมุนีศรีสรรเพชรขนาดหน้าตัก ๗๙ นิ้ว

 sorakran2007    11 ม.ค. 2554
เชิญร่วมงาน มหาพิธีหล่อองค์พระพุทธรูปทรงเครื่องนาม...
พระอริยะมุนีศรีสรรเพชร "พระพุทธรูปทรงเครื่องปางจักรพรรดิ ที่สวยที่สุดในภาคอีสาน"

และมหากุศลแสดงธรรมมุทิตาจิตแด่... พระครูสุริยันต์ โฆสปัญโญ

ณ วัดป่าวังน้ำเย็น ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

เนื่องด้วยทางคณะศรัทธาวัดป่าวังน้ำเย็น ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้มีเจ้ามหาศรัทธา เพื่อดำเนินการหล่อพระพุทธรูปทรงเครื่องปางจักรพรรดิ์ขนาดหน้าตัก ๗๙ นิ้ว หล่อด้วยทองเหลืองแล้วปิดทับด้วยทองคำแท้ทั้งองค์ (เศียรหล่อด้วยทองคำแท้) งบประมาณ ๓ ล้าน ๓ แสนบาท จึงขอเรียนเชิญคณะศรัทธาทุกๆ ท่าน ร่วมมหากุศล บริจาคทรัพย์ฝากไว้เป็นสมบัติพระพุทธศาสนา

กำหนดการมหากุศล
วันอังคาร ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๓)

เวลา ๑๗.๐๐ น. บวชชีพรามณ์

เวลา ๑๘.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา
โดย... พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค ๑๐(ธ)

เวลา ๒๐.๐๐ น. เจริญพุทธมนต์

เวลา ๒๑.๐๐ น. จุดเทียนชัย สะเดาะห์เคราะห์ต่อชะตา พุทธาภิเษกมวลสารในการหล่อ องค์พระพุทธรูปทรงเครื่องปางจักรพรรดิ์วันพุธ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ (ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๓)

เวลา ๐๙.๑๙ น. ทำพิธีเททองหล่อองค์พระพุทธรูป พระอริยะมุนีศรีสรรเพชร

เวลา ๑๑.๐๐ น. สวดมนต์ทำพิธีทักษิณาทาน

เวลา ๑๒.๐๐ น. ร่วมแสดงมุทิตาจิต สักการบูชาคุณ พิธีสรงน้ำ สวดมนต์เจริญพุทธมนต์ถวายแด่... พระครู สุริยันต์ โฆสปัญโญ (พระอาจารย์อ๊อฟ)

เวลา ๑๖.๐๐ น. อัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง

เวลา ๒๐.๐๐ น. แสดงธรรมเทศนา กัณฑ์มาลัยหมื่นมาลัยแสน โดย...พระครูสุริยันต์ โฆษปัญโญ (พระอาจารย์อ๊อฟ)


วันพฤหัสบดี ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ (ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๓)

เวลา ๐๔.๐๐ น. เทศน์แสดงธรรม สังกาจ (สู่ขวัญพระ)

เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า

เวลา ๐๗.๐๐ น. เทศน์แสดงธรรมกัณฑ์ พระเวสสันดร โดย... พระครูสริยันต์ โฆสปัญโญ (พระอาจารย์ อ๊อฟ)

จึงขอเรียนเชิญคณะศรัทธาทุกๆ ท่าน ร่วมมหากุศล น้อมมหาจิตศรัทธา บูชาคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า โดยพร้อมเพรียงกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองอำนวยการวัดป่าวังน้ำเย็น โทร. 085-145-5942
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...

http://sorakran2007.blogspot.com/


  3,261 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย