โครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนโดยชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ จ.อ

 neo22    6 ธ.ค. 2553

โครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนโดยชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2553
ณ วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ จ.อุดรธานี
สาธุครับ
_/|\_
  3,260 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย