โคที่คลอดจากวัดราษฏร์บูรณะที่เจ้าภาพร่วมไถ่ชีวิตปี2562

 ptt_phensri    13 ม.ค. 2563

ปัจจุบันลูกโคโตขึ้นมากแล้วอยู่กาฬสินธุ์ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,575 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย