วัดศาลาปูน วรวิหาร พระนครศรีอยุธยา

วัดศาลาปูน วรวิหาร พระนครศรีอยุธยา พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2359
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2359


วัดศาลาปูนวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 38 หมู่ 4 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตั้งอยู่ริมคลองคูเมืองด้านทิศเหนือของเกาะเมือง (เดิมคือแม่น้ำลพบุรี) มีฐานะเป็นพระอารามหลวง เป็นวัดที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้ปฏิสังขรณ์ใหม่หมดทั้งพระอาราม ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดฯ ให้ทำการปฏิสังขรณ์อีกครั้งหนึ่ง

ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างสมัยอยุธยาตอนปลายหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น เขียนเป็นภาพเทพชุมนุม วิทยาธร และพุทธประวัติ ส่วนภายในซุ้มคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลยไลย์ด้านหลังของพระอุโบสถ ที่ผนังเขียนภาพทะเลมีเรือสำเภาหลายลำ มีลักษณะภาพอิทธิพลตะวันตกแบบงานจิตรกรรมสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัดศาลาปูนมีโบราณวัดถุที่สำคัญคือพระพุทธรูปโบราณชื่อว่า "หลวงพ่อแขนลาย" เป็นพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง 29 นิ้ว ศิลปสมัยก่อนอยุธยา นอกจากนี้วัดศาลาปูนยังเคยเป็นที่สถิตของสมเด็จพระราชาคณะที่ได้รับพระราชทานตั้งขึ้นในเขตหัวเมืองชั้นนอกเพียงรูปเดียวคือสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก)   

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• หลวงพ่อแขนลาย พระประธานในพระอุโบสถ •

{ พระอุโบสถ }   

{ ภายในพระอุโบสถ }   

{ พระเจดีย์ }
สีขาวขนาดใหญ่ 2 องค์ หลังพระอุโบสถ 1 องค์ และทางเข้าวัด 1 องค์   

{ วิหาร }   

{ ศาลาการเปรียญ }   
10,895จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย