ขอเชิญร่วมสร้างพระโคตมะพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา หน้าตัก ๑๑๘ เมตร

 s    17 มิ.ย. 2554

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๔
เพื่อสร้างฐานองค์พระโคตมะพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา
หน้าตักกว้าง ๑๑๘ เมตร สูง ๒๒๗ เมตร
ทอดถวาย ณ.วัดพระพุทธเจ้า (วัดถ้ำข้าวสารหิน) บ้านผาสะนา ต.ทรัพย์ไพรวัลย์ อ.เอราวัณ จ.เลย

วันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

เลขที่บัญชี ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดพูนทรัพย์ (ปทุมธานี)
ชื่อบัญชี นางเนตรภัส กุลสวัสดิ์ และ/หรือ นางสาววัชราภรณ์ ศรีสมรโสภา

เลขที่บัญชี 372 - 224975 - 0


สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเดินทางไปทอดกฐิน
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กระทู้นี้ หรือ โทร. 086-899-0642 ,081-619-3614


หมายกำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

๐๗.๐๐ ออกเดินทาง ด้วยรถโดยสารปรับอากาศ
(แวะรับประทานอาหารกลางวันที่ปั๊ม ปตท.ด่านขุนทด)
๑๖.๐๐ ถึงวัดพระพุทธเจ้า (วัดถ้ำข้าวสารหิน) รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
๑๘.๐๐ ทำวัตรเย็น บวชเนกขัมมะ (สวมชุดขาว)
-ร่วมฟังธรรม จาก หลวงพ่อบุญถม อุทฺยญาโณ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธเจ้า (วัดถ้าข้าวสารหิน)
-พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

๐๘.๐๐ ถวายภัตตาหารแด่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
๑๑.๐๐ รับพร รับประทานอาหารร่วมกัน
-สนทนาธรรมรับวัตถุมงคลกับหลวงพ่อบุญถม อุทยฺญาโณ
ช่วงบ่าย เข้าถ้ำ ชมความอัศจรรย์สวยงาม ตามรอยธุดงค์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่มั่น,หลวงปู่หลุยส์ ฯลฯ
๑๕.๐๐ เดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ


*หมายเหตุ หมายกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ http://www.buddhajit.com/webboard/detail_topic.php?t_id=13&f_id=2&h_id=


• อามิสทาน

• อตฺตโน อุตฺตริ ภเชถ ควรคบคนที่ยิ่งกว่าตน

• วัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง)

• ๖๐.ปางโปรดพญาชมพูบดีหรือปางทรงเครื่อง

• ขายที่ดิน 1-2-11.7 ไร่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ติดถนนใหญ่ เชียงใหม่-ลำพูน

• หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร (2413 - 2492)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย