บอกบุญสร้างเจดีย์(พระธาตุ)

 ชัยกมล    27 ม.ค. 2563

เชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์(พระธาตุ)

เนื่องจาก ทางที่พักสงฆ์ปุญญวนาราม (ม่อนเปรต) ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน ณ สถานที่ตั้งที่พักสงฆ์แห่งนี้เคยมีเจดีย์ (พระธาตุ) อยู่ ณ สถานที่แห่งนี้นานมาแล้ว และได้ผุพังไปตามกาลเวลา คงเหลือซากอิฐเก่าที่ผุพังกระจัดกระจายอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้
ทางที่พักสงฆ์ปุญญวนาราม(ม่อนเปรต) มีแนวความคิดว่าจะทำการก่อสร้างเจดีย์ขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย และจะได้ช่วยสืบต่อพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่จน 5,000 ปี และทางที่พักสงฆ์จะเริ่มก่อสร้างรากฐานเจดีย์ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ 2563 นี้ แต่ทางที่พักสงฆ์ยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมาก
จึงขอเรียนเชิญและบอกบุญกับญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาร่วมบุญสร้างเจดีย์ (พระธาตุ)ในครั้งนี้ เพื่อสร้างบารมีให้แก่ตัวเองและครอบครัว เพื่อให้การสร้างเจดีย์นี้แล้วเสร็จ ท่านสามารถติดต่อร่วมบุญโดย
⁃ เป็นเจ้าภาพเสาเจดีย์ ( เสาบริวาร ) ราคา 4,999 บาท (มีจำนวน 16 ต้น)
- เป็นเจ้าภาพเสาเจดีย์ (เสาอายุ) ราคา 9,000 บาท (มีจำนวน 8 ต้น)
- เป็นเจ้าภาพเสาเจดีย์ (เสาเดช) ราคา 9,000 บาท (มีจำนวน 8 ต้น)
- เป็นเจ้าภาพเสาเจดีย์ (เสาศรี) ราคา 9,000 บาท (มีจำนวน 16 ต้น)
- เป็นเจ้าภาพคานยึดระหว่างเสา ราคา 499 บาท
- หรือจะสมทบทุนตามจิตศรัทธา
ผู้ที่เป็นเจ้าภาพเสาเจดีย์ ทางที่พักสงฆ์จะสลักชื่อของท่านพร้อมด้วยทำยันต์หนุนดวงให้ท่าน และนำยันต์ดังกล่าวหนุนไว้ใต้เสาที่ท่านเป็นเจ้าภาพ ยันต์บริวารจะหนุนให้ท่านมีเพื่อนมิตรบริวารมาเกื้อหนุน ยันต์อายุจะหนุนให้ท่านมีอายุยืนยาว ยันต์เดชหนุนในเรื่องยศตำแหน่งของท่านให้มั่นคง ยันต์ศรีคือหนุนในการมีโชคลาภ หนุนกิจการงานของท่าน ( ยันต์แต่ละอันใช้ในแต่ละด้านต่างกัน)
หากญาติโยมท่านใดปรารถนาที่จะสร้างเจดีย์ (พระธาตุ)ในครั้งนี้ขอให้ติดต่อมาได้ที่ พระวิมล อนุตฺตโร 098-0020007 หรือสมทบทุนผ่านธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี อาศรมม่อนเปรต 020130964594 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  4,273 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย