บอกบุญ ร่วมบุญสร้างหอฉันและสวดมนต์ วัดไผ่ขาด จ.สุพรรณบุรี 27ต.ค62

 aofjung2in1    31 ส.ค. 2562

ขออนุญาติบอกบุญทุกท่าน ร่วมทำบุญสร้างหอฉัน และหอสวดมนต์ วัดไผ่ขาด
ด้วยวัดไผ่ขาด ได้กำหนดให้มีการทอดกฐินสามัคคีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์สมทบทุนสร้างหอฉันและหอสวดมนต์ ซึ่งทางวัดยังขาดทุนทรัพย์ในการดำเนินการสร้างอีกเป็นจำนวนมาก

*ท่านใดสนใจจะร่วมบุญโอนปัจจัยมาได้นะคะ ธนาคารไทยพาณิชย์-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 407-435051-2 ชื่อ ดนุพงษ์ กลิ่นษร (สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต)
ขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ รุ่งเรืองด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกท่านทุกประการเทอญฯ  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
สาธุ


• แจกฟรี! ดีวีดีมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” เพื่อร่วมเผยแพร่ธรรมะ

• กาเทียมหงส์ (วินีลกชาดก)

• พระวิหารที่ประทับของพระพุทธเจ้า

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

• อภัยทาน

• ภูมิแพ้แก้ด้วยพลูพลัส

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย