โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ๑ พรรษา จำนวน ๘๕ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ

 importshoppings    6 มิ.ย. 2554

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ๑ พรรษา จำนวน ๘๕ รูป

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๔)

โดย..คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี และ หน่วยงานราชการ.....

อุปสมบท ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ตั้งแต่ วันที่ ๑๓ ก.ค ๒๕๕๔ เป็นระยะเวลา ๑ พรรษา (๓ เดือน)

********************************แจ้งความประสงค์ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ๑ พรรษา จำนวน ๘๕ รูป

ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน.......รูป เป็นเงิน.........บาท

(เจ้าภาพบวชพระ รูปละ ๓,๐๐๐ บาท หรือ ร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา)

กรุณาแจ้งให้ทางวัดทราบด้วยว่า... เจ้าภาพสามารถมามอบผ้าไตรได้ด้วยตนเอง

หรือ เจ้าภาพไม่สามารถมามอบผ้าไตรได้ด้วยตนเอง

เพื่อสะดวกในการจัดเตรียมงาน

ติดต่อสอบถามและสมัครบวชได้ที่ :

วัดป่ามะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี

Tel: ๐๘๑ ๙๘๓ ๖๗๗๐

** ท่านผู้มีจิตศรัทธาและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน สามารถนำอาหารคาวหวาน ข้าวหม้อแกงหม้อ ผลไม้ น้ำดื่มต่างๆ มาร่วมงานได้ครับในวันที่ ๑๓ ก.ค ๒๕๕๔

สามารถนำอาหารคาวหวานมาร่วมบุญบวชพระเฉลิมพระเกียรติฯในช่วงระยะเวลา ๑ พรรษาได้ตลอดครับ

************************************
มีความประสงค์ร่วมบริจาคค่ะ รบกวนแจ้งวิธีการ


  3,405 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย