สร้างศาลาลานธรรม

 puhenpai    1 เม.ย. 2562

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาลานปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับงานปฏิบัติธรรมประจำปีและกิจกรรมที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนา
  3,316 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย