งานบุญด่วนๆ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทพื้นปรับภูมิทัศน์รอบอุโบสถ์วัดประทุมวัน

 somrak    5 มิ.ย. 2554

หลังจากที่หลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสองค์ก่อนได้มรณะภาพลงไป ทำให้การก่อสร้างต้องหยุดไป 3 ปี และบัดนี้อาตมภาพได้เข้ามาดูแลการก่อสร้างอุโบสถวัดประทุมวันหลังนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2554 โดยได้จัดทำผ้าป่าได้ปัจจัยมาจำนวนหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอในการก่อสร้าง

ช่วงนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง (ขั้นเอวเสร็จแล้ว) และใบเสมารอบอุโบสถเกือบเสร็จแล้วประมาณอีก 2-3 เดือนก็แล้วเสร็จ (เจ้าภาพครบแล้ว)

ตอนนี้ช่างได้ดำเนินการวาดรูปภายในโบสถ์แล้ว โดยช่างได้เหมารวมเป็นช่องๆละ 5,000 บาท จำนวน 14 ช่อง ร่วมเป็นเงิน 70,000 บาท (เจ้าภาพครบแล้ว)

ตอนนี้ได้ติดต่อช่างเทพื้นและปรับภูมิทัศน์รอบข้างอุโบสถ โดยช่างวัดพื้นที่และปรับภูมิทัศน์ได้ขนาดประมาณ 350 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 300 บาท เป็นจำนวนเงิน 105,000 บาท

ดังนั้นอาตมภาพจึงนำข่าวการสร้างอุโบสถหลังนี้นี้มาบอกกล่าวให้ท่านที่มีจิตศรัทธาทราบเพื่อให้การช่วยเหลือในการดำเนินการเทพื้นปรับภูมิทัศน์ เพื่อฝากไว้ในพระพุทธศาสนาให้เสร็จภายในปี 2554 นี้ต่อไป (เหลือไม่มากแล้วคุณโยม)


ท่านสามารถช่วยเหลือการก่อสร้างอุโบสถหลังนี้ได้ดังนี้

1.ร่วมบุญตามกำลังจิตศรัทธา (1ถึง105,000 บาท)
2.ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ 1 ตารางเมตรๆละ 300 บาท หรือมากกว่านั้นก็ได้


ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาศีขรภูมิ
ชื่อบัญชี วัดประทุมวัน
บัญชีเลขที่ 331-0-13200-5


กรณีโอนจากต่างประเทศสวิบโค๊ส
KRTHTHBK ทั่วไป
KRTHTHBK007895 สกุลต่างประเทศ


ต้องการใบอนุโมทนาบัตร ส่งสลิปโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ ถึง วัดประทุมวัน บ้านตะกุย ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐ หรือแจ้งผ่าน 086-2602702 หรือ [url]somrak43@hotmail.com[/url]


ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โดยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน ช่วยดลบันดาลให้ท่านผู้ใจบุญที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ รวมทั้งโภคทรัพย์ และอริยทรัพย์ ขอคำว่า “ไม่มี ไม่รู้” จงอย่างปรากฏมีแท่ท่าน และขอให้อานิสงส์ ผลบุญในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านผู้ใจบุญทุกท่านได้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ


การถวายสังฆทาน ที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน แม้จะมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยการ การถวายวิหารทาน แม้จะได้กระทำแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม


วิหารทาน ได้แก่การสร้างหรือร่วมสร้าง โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ศาลาโรงธรรม ศาลาท่าน้ำ ศาลาที่พักอาศัยคนเดินทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ ที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อนึ่งการสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ หรือสิ่งที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน แม้จะไม่เกี่ยวเนื่องกับกิจในพระพุทธศาสนา เช่นโรงพยาบาล โรงเรียน บ่อน้ำ แท็งก์น้ำ ศาลาป้ายรถยนต์โดยสารประจำทาง สุสาน เมรุเผาศพ ก็ได้บุญมาก ในทำนองเดียวกัน


จากหนังสือ วิธีสร้างบุญบารมี พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 หน้าที่ 14


รายนามผู้ร่วมบุญสมทบทุนเทพื้นปรับภูมิทัศน์
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=8

ผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบุญสามารถขอรับของที่ระลึกได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.รับวัตถุมงคล (ร่วมบุญ 5 ตารางเมตรขึ้นไป 1,500 บาท)
2.รับใบอนุโมทนาบัตร (ร่วมบุญ 2 ตารางเมตรขึ้นไป 600 บาท)
3.รับหนังสือเสียงนิทานชาดก 500 ชาติ ชุดที่ 1(ร่วมบุญ 1 ตารางเมตรขึ้นไป 300 บาท)

ใบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพ


ดาวน์โหลดแบบรูปภาพ คลิ๊กด้านล่าง
http://www.phrasomrak.com/images/stories/watpratumwan/pumitad02.jpg

ดาวน์โหลดแบบ PDF คลิ๊ก ด้านล่าง
http://www.phrasomrak.com/images/stories/watpratumwan/pumitad.pdf

หนังสือแจกฟรีทำหรับผู้ที่ร่วมบุญตั้งแต่ 1 ตารางเมตรขึ้นไป


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
พระอาจารย์สมรัก ญาณธีโร โทร. 08-6260-2702
http://www.phrasomrak.com
somrak43@hotmail.com
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
รายนามผู้ร่วมบุญสมทบทุนเทพื้นปรับภูมิทัศน์

1. 06/06/54 พระอาจารย์สมรัก ญาณธีโร ร่วมบุญ 1 ตารางเมตร 300 บาท
2. 06/06/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
3. 06/06/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
4. 06/06/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 199 บาท
5. 07/06/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 30 บาท
6. 08/06/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 16 ตารางเมตร 5000 บาท
7. 08/06/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
8. 08/06/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 200 บาท
9. 09/06/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 36 บาท


รวมเป็นเงิน 6,059 บาท

ได้แล้ว 20 ตารางเมตร

ยังขาดอีก 98,941 บาท

ตารางเมตรที่ขาด 329 ตารางเมตร

ลิงค์รายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=8


• "การสั่งสมบุญ นำมาซึ่งความสุข" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

• วัฒนธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยเปลี่ยน : หลวงพ่อชา สุภัทโท

• ยิ่งจัดการกับปัญหาด้วยความยึดอยากมากเท่าใด ความทุกข์ก็ยิ่งรุนแรงเท่านั้น แต่ถ้าจัดการด้วยปัญญาถูกตรงมากเท่าใด ปัญหาก็หมดไปเท่านั้น

• บอกบุญ

• "คนไม่มีศีลก็เพราะไม่รู้จักรักษาจิต" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

• ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญสมทบทุนถมดินถวายวัด ณ วัดท่าทองน้อย หลวงพ่อโต (ซำปอกง) ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย