งานบุญด่วนๆ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทพื้นปรับภูมิทัศน์รอบอุโบสถ์วัดประทุมวัน

 somrak    5 มิ.ย. 2554

หลังจากที่หลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสองค์ก่อนได้มรณะภาพลงไป ทำให้การก่อสร้างต้องหยุดไป 3 ปี และบัดนี้อาตมภาพได้เข้ามาดูแลการก่อสร้างอุโบสถวัดประทุมวันหลังนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2554 โดยได้จัดทำผ้าป่าได้ปัจจัยมาจำนวนหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอในการก่อสร้าง

ช่วงนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง (ขั้นเอวเสร็จแล้ว) และใบเสมารอบอุโบสถเกือบเสร็จแล้วประมาณอีก 2-3 เดือนก็แล้วเสร็จ (เจ้าภาพครบแล้ว)

ตอนนี้ช่างได้ดำเนินการวาดรูปภายในโบสถ์แล้ว โดยช่างได้เหมารวมเป็นช่องๆละ 5,000 บาท จำนวน 14 ช่อง ร่วมเป็นเงิน 70,000 บาท (เจ้าภาพครบแล้ว)

ตอนนี้ได้ติดต่อช่างเทพื้นและปรับภูมิทัศน์รอบข้างอุโบสถ โดยช่างวัดพื้นที่และปรับภูมิทัศน์ได้ขนาดประมาณ 350 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 300 บาท เป็นจำนวนเงิน 105,000 บาท

ดังนั้นอาตมภาพจึงนำข่าวการสร้างอุโบสถหลังนี้นี้มาบอกกล่าวให้ท่านที่มีจิตศรัทธาทราบเพื่อให้การช่วยเหลือในการดำเนินการเทพื้นปรับภูมิทัศน์ เพื่อฝากไว้ในพระพุทธศาสนาให้เสร็จภายในปี 2554 นี้ต่อไป (เหลือไม่มากแล้วคุณโยม)


ท่านสามารถช่วยเหลือการก่อสร้างอุโบสถหลังนี้ได้ดังนี้

1.ร่วมบุญตามกำลังจิตศรัทธา (1ถึง105,000 บาท)
2.ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ 1 ตารางเมตรๆละ 300 บาท หรือมากกว่านั้นก็ได้


ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาศีขรภูมิ
ชื่อบัญชี วัดประทุมวัน
บัญชีเลขที่ 331-0-13200-5


กรณีโอนจากต่างประเทศสวิบโค๊ส
KRTHTHBK ทั่วไป
KRTHTHBK007895 สกุลต่างประเทศ


ต้องการใบอนุโมทนาบัตร ส่งสลิปโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ ถึง วัดประทุมวัน บ้านตะกุย ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐ หรือแจ้งผ่าน 086-2602702 หรือ [url]somrak43@hotmail.com[/url]


ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โดยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน ช่วยดลบันดาลให้ท่านผู้ใจบุญที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ รวมทั้งโภคทรัพย์ และอริยทรัพย์ ขอคำว่า “ไม่มี ไม่รู้” จงอย่างปรากฏมีแท่ท่าน และขอให้อานิสงส์ ผลบุญในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านผู้ใจบุญทุกท่านได้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ


การถวายสังฆทาน ที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน แม้จะมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยการ การถวายวิหารทาน แม้จะได้กระทำแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม


วิหารทาน ได้แก่การสร้างหรือร่วมสร้าง โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ศาลาโรงธรรม ศาลาท่าน้ำ ศาลาที่พักอาศัยคนเดินทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ ที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อนึ่งการสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ หรือสิ่งที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน แม้จะไม่เกี่ยวเนื่องกับกิจในพระพุทธศาสนา เช่นโรงพยาบาล โรงเรียน บ่อน้ำ แท็งก์น้ำ ศาลาป้ายรถยนต์โดยสารประจำทาง สุสาน เมรุเผาศพ ก็ได้บุญมาก ในทำนองเดียวกัน


จากหนังสือ วิธีสร้างบุญบารมี พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 หน้าที่ 14


รายนามผู้ร่วมบุญสมทบทุนเทพื้นปรับภูมิทัศน์
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=8

ผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบุญสามารถขอรับของที่ระลึกได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.รับวัตถุมงคล (ร่วมบุญ 5 ตารางเมตรขึ้นไป 1,500 บาท)
2.รับใบอนุโมทนาบัตร (ร่วมบุญ 2 ตารางเมตรขึ้นไป 600 บาท)
3.รับหนังสือเสียงนิทานชาดก 500 ชาติ ชุดที่ 1(ร่วมบุญ 1 ตารางเมตรขึ้นไป 300 บาท)

ใบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพ


ดาวน์โหลดแบบรูปภาพ คลิ๊กด้านล่าง
http://www.phrasomrak.com/images/stories/watpratumwan/pumitad02.jpg

ดาวน์โหลดแบบ PDF คลิ๊ก ด้านล่าง
http://www.phrasomrak.com/images/stories/watpratumwan/pumitad.pdf

หนังสือแจกฟรีทำหรับผู้ที่ร่วมบุญตั้งแต่ 1 ตารางเมตรขึ้นไป


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
พระอาจารย์สมรัก ญาณธีโร โทร. 08-6260-2702
http://www.phrasomrak.com
somrak43@hotmail.com
รายนามผู้ร่วมบุญสมทบทุนเทพื้นปรับภูมิทัศน์

1. 06/06/54 พระอาจารย์สมรัก ญาณธีโร ร่วมบุญ 1 ตารางเมตร 300 บาท
2. 06/06/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
3. 06/06/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
4. 06/06/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 199 บาท
5. 07/06/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 30 บาท
6. 08/06/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 16 ตารางเมตร 5000 บาท
7. 08/06/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
8. 08/06/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 200 บาท
9. 09/06/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 36 บาท


รวมเป็นเงิน 6,059 บาท

ได้แล้ว 20 ตารางเมตร

ยังขาดอีก 98,941 บาท

ตารางเมตรที่ขาด 329 ตารางเมตร

ลิงค์รายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=8


ช่างกำลังดำเนินการปรับพื้นที่รายนามผู้ร่วมบุญตามลิงค์
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=8ส่งให้แล้ว 20 มิถุนายน 2554
ถ้าภายใน 15 วันไม่ได้รับ
กรุณาติดต่อกลับ

1.คุณโยม ปณาลี แย้มกลีบ จ.ปทุมธานี ลงทะเบียน RE938883530TH
2.คุณโยม เรวัตร กทม. ลงทะเบียน RE938883543TH
3.คุณโยม วามริน จ.ปทุมธานี ลงทะเบียน RE938883557TH
4.คุณโยม นางสาวทวีพร กทม. ลงทะเบียน RE938883565TH

ตรวจสอบการลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้
http://track.thailandpost.com/trackinternet/

แจ้งเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร


ได้รับจดหมายจากคุณโยม อภิชัย ขัตติยาภิรักษ์ เพื่อร่วมบุญเทพื้นปรับภูมิทัศน์รอบอุโบสถวัดประทุมวันแล้ว จำนวนเงิน 600 บาท และทางคณะกรรมการจะได้จัดส่งใบอนุโมทนาบัตรไปให้ตามที่อยู่ต่อไป

เจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
www.phrasomrak.com


รับวันที่ 23 มิถุนายน 2554

1. คุณโยม ธนะ มาลีวัตร จ.ปทุมะนี ร่วมบุญสร้างโบสถ์วัดประทุมวัน 20 บาท
2. คุณโยม เอกวัจน์ จ.กรุงเทพฯ ร่วมสร้างโบสถ์วัดประทุมวัน 500 บาท
3. คุณโยม อภิชัย ร่วมสร้างโบสถ์วัดประทุมวัน 600 บาท

แจ้งเพื่อทราบ
ขออนุโมทนาบุญ สาธุ

รายนามผู้ร่วมบุญตามลิงค์
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=8


ส่งให้แล้ว 28 มิถุนายน 2554
ถ้าภายใน 15 วันไม่ได้รับ
กรุณาติดต่อกลับ

1.คุณโยม วรรณชฃัย จ.กทม ลงทะเบียน RE938888832TH
2.คุณโยม ปิยณัฐ จ.เพชรบุรี ลงทะเบียน RE938888846TH

ตรวจสอบการลงทะเ บียนได้ที่ลิงค์ นี้
http://track.thailandpost.com/trackinternet/

แจ้งเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร

รายนามผู้ร่วมบุญตามลิงค์
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56:2011-06-05-12-44-47&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8


ยอดร่วม ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2554

รวมเป็นเงิน 27,112 บาท

ได้แล้ว 90.37 ตารางเมตร

ยังขาดอีก 77,888 บาท

ตารางเมตรที่ขาด 259.62 ตารางเมตร

รายนามผู้ร่วมบุญดูได้ที่ลิงค์นี้
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=8


ยอดรวม ณ วันที่ 6 ก.ค. 54

58. 05/07/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 1 ตารางเมตร 300 บาท
59. 06/07/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม 200 บาท

รวมเป็นเงิน 27,612 บาท

ได้แล้ว 92.04 ตารางเมตร

ยังขาดอีก 77,388 บาท

ตารางเมตรที่ขาด 257.96 ตารางเมตร


รายชื่อผิดพลาดประการใด
กรุณาแจ้ง 0862602702
Somrak43@hotmail.com


รายนามผู้ร่วมบุญตามลิงค์
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=8
ประมวลภาพสร้างอุโบสถวัดประทุมวัน บ้านตะกุย ตามลิงค์

http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_oziogallery2&view=05imagerotator&Itemid=23

ในกรณีที่ดูภาพไม่ได้ให้ทำการลง Flash ก่อน


ส่งให้แล้ว 14 กรกฎาคม 2554
ถ้าภายใน 15 วันไม่ได้รับ
กรุณาติดต่อกลับ

1.คุณโยม น.ส.เกษรา จ.สุรินทร์ ส่งหนังสือเสียงนิทานธรรม ชุดที่ 1
2.คุณโยม สุวลี จ.กทม. ลงทะเบียน RE938890558TH
3.คุณโยม ประเสริฐพร จ.สมุทรปราการ ลงทะเบียน RE938890561TH
4.คุณโยม กฤษฎา จ.ระยอง ลงทะเบียน RE938890575TH
5.คุณโยม พญ.นฤมล จ.นนทบุรี ลงทะเบียน RE938890589TH
6.คุณโยม สุกิจ จ.นครศรีธรรมราช ลงทะเบียน RE938890592TH
7.คุณโยม ธาดา จ. ลงทะเบียน RE938890601TH

ตรวจสอบการลงทะเ บียนได้ที่ลิงค์ นี้
http://track.thailandpost.com/trackinternet/

แจ้งเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโรประมวลภาพบางส่วนในการสร้างอุโบสถดูภาพประกอบเพิ่มเติมได้ที่

http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_oziogallery2&view=05imagerotator&Itemid=23

ในกรณีที่ดูภาพไม่ได้ให้ทำการลง Flash ก่อน


จัดส่งให้แล้ว 25 ก.ค. 54
ถ้าภายใน 15 วันไม่ได้รับ
กรุณาติดต่อกลับ

1.คุณโยม นภดล จ.สมุทรปราการ ลงทะเบียน RE938891261TH
2.คุณโยม รำไพ จ.กทม. ลงทะเบียน RE938891275TH

ตรวจสอบการลงทะเ บียนได้ที่ลิงค์ นี้
http://track.thailandpost.com/trackinternet/

แจ้งเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร


  3,318 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย