(Please reading) ขอเชิญนักแสวงบุญทุกท่านขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำเล็กๆสัก*สองห้องไว้ข้างศาลายามฟ้าฝน

 Nawapol19    2 พ.ค. 2560

เนื้องจากห้องน้ำของทางวัดอยู่ไกลจากศาลามากในวันพระช่วงหน้าฝนจะมีอุบาสกอุบาสิกามาจำศิลที่วัดซึ้งมีแต่คนแก่คนเฒ่า จึงอยากขอความเมตตาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกองละ100บาทเพื่อนำทุนมาทำห้องน้ำเล็กๆไว้ให้คนแก่โดยมีงบประมาณสองหมื่นบาท จะเริ่มก่อสร้างเดือนนี้ไปจนเสร็จ เราก็ได้บุญกุศลเป็นอย่างมาก ที่ไหนเจริญแล้วเราก็สร้างต่อไปที่ไหนยังไม่เจริญเราก็สร้างต่อไปเช่นกัน สาธุ และเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในวันที่15ตุลาคม 2560 เพื่อนำปัจจัยพัฒนาวัดป่าแห่งนี้ต่อไป เนื้องด้วยไม่ค่อยมีคนรู้จัก วัดเวียงเชียงรุ้ง ห่างจากเชียงราย27 กม เท่านั้น
ติดต่อรวมบุญได้ที่0817998751
เลขบรรชี วัด
020205452566
ธนาคารออมสิน
เงินออมเพื่อบูรณะวัดเวียงเชียงรุ้ง


ที่มา : วัดเวียงเชียงรุ้ง


  3,505 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย