สำนักสงฆ์ใหม่ อยู่ใกลธุรกันดาร ต้องการผู้ใจบุญ ช่วยค้ำจุนพระพุทธศาสนา

 siwalee    20 ก.พ. 2562

📍📍สำนักสงฆ์ภูลังกาเหนือ ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 📍📍
โดย พระอาจารย์ลิขิต ปัณฑิโต
เป็นสำนักสงฆ์แห่งใหม่ที่ชาวบ้านถวายที่ให้ด้วยใจศรัทธาในความปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบของพระอาจารย์ลิขิต ปัณฑิโต
ที่ประพฤติปฏิบัติในแนวทางพระพุทธศาสนา เป็นผู้นำชาวบ้านให้เข้ามาเข้าวัดปฏิบัติศาสนกิจในวันพระ และวันสำคัญทางศาสนา
มุ่งพัฒนาคุณภาพจิตใจของชาวบ้านเป็นสำคัญ แม้จะอยู่ในถิ่นธุรกันดาล ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีประปา ใช้วิธีแทงน้ำเก็บมาใช้
แต่พระอาจารย์ก็ยังมุ่งมั่นโดยได้รับการร่วมมือร่วมบุญรุ่วมทุนของชาวบ้านเข้ามาพัฒนาสำนักสงฆ์ช่วยกันสร้างห้องน้ำ กุฎิที่พักสงฆ์
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมาก ที่จะนำมาสร้างห้องน้ำ ห้องครัว กุฏิที่พักสงฆ์ไว้ต้อนรับพระอาคันตุกะจากทั่วสารทิศ

📢📢ทางสำนักสงฆ์ภูลังกาเหนือ โดยพระอาจารย์ลิขิต ปัณฑิโต จึงฝากบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมกันสร้าง ห้องน้ำ ห้องครัว กุฏิที่พักสงฆ์ ตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธา คนละเล็กคนละน้อย
เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ

"สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย" การสั่งสมบุญนำสุขมาให้.

"การให้ที่อยู่อาศัย ชื่อว่า ให้ทุกอย่าง" คือให้กำลัง ให้ผิวพรรณ ให้ความสุข และให้ดวงตา

☎☎สามารถติดต่อพระอาจาย์ลิขิต ปัณฑิโต ได้โดยตรงที่เบอร์ 098-4428692 ☎☎
ถวายวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่สำนักสงฆ์ภูลังกาเหนือ ได้ทุกวัน
หรือโอนปัจจัยเป็นเจ้าภาพร่วมบุญได้ที่

👉ธนาคารกรุงไทย สาขาสากเหล็ก
เลขที่ 636-0-21246-3
พระลิขิต ห่อมกระโทก
...................................................................................................................................................

🙏🙏ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสาทประสิทธิ์วิทยา คุณบิมามารดาผู้ให้กำเนิด และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย พร้อมทั้งครอบครัว ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย ทั้ง 4 ประการ อายุ วรรณะ สุขะ พละ สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ เทอญ.🙏🙏 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
พระอาจารย์ลิขิต ปัณฑิโต ถ่ายรูปร่วมกับชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาช่วยพัฒนาสำนักสงฆ์


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี บริวารปัจจัยตามกำลัง

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) วัดเลียบ อุบลราชธานี (2402 - 2485)

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย