ขอเชิญอุปถัมภ์จองเจ้าภาพ ซื้อถวายระฆัง จำนวน 6 ลูก เพื่อใช้ในศูนย์วิปัสสนา 6 ศูนย์ ((ซึ่งขาดเเคลน))

 ตะวันธรรม     10 ธ.ค. 2561

#ขอเชิญอุปถัมภ์จองเจ้าภาพ ซื้อถวายระฆัง จำนวน 6 ลูก
เพื่อใช้ในศูนย์วิปัสสนา 6 ศูนย์ ((ซึ่งขาดเเคลน))

#อานิสงส์ ชีวิตเที่ยงตรง-กว้างขวาง-โด่งดัง
สอบถาม 087-007-8607 ไอดีไลน์ dhamma2559

เนื่องจากศูนย์วิปัสสนา ยังขาดเเคลนระฆัง
เพื่อใช้ในการส่งสัญญาณ เรียกทำกิจวัตรของ พระภิกษุ, โยคีผู้ปฏิบัติ
เพื่อทำกิจวัตรของสงฆ์ ของผู้ปฏิบัติธรรม
อาทิ ทำวัตรเช้า-ทำวัตรเย็น-ปฏิบัติธรรม-ฉันเช้า หรืองานบุญต่างๆ
ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเป็นสัญญาณ บอกเวลา
จึงขอเชิญสาธุชน จองเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ จองถวายระฆังจำนวน 6 ลูก
เพื่อถวายศูนย์วิปัสสนา จำนวน 6 ศูนย์
อันจะเป็นประโยชน์ ในงานอบรมปฏิบัติธรรม ต่อไป

((#สามารถทำบุญได้ ดังนี้))
1.จองเป็นเจ้าภาพ 1 ลูก
(ลูกล่ะ 35,000 บาท)
สลักชื่อเจ้าภาพที่ระฆัง
2.ทำบุญตามกำลัง

((#ซื้อระฆังถวาย)) ดังนี้
1.ศูนย์วิปัสสนา พุทธภาวนา จ.ตราด
2.ศูนย์วิปัสสนา พุทธเมตตา จ.กำเเพงเพชร
3.ศูนย์วิปัสสนา พุทธนาลันทา จ.นครนายก
4.ศูนย์วิปัสสนา พุทธวิเวก จ.หนองคาย
5.ศูนย์วิปัสสนา พุทธอริยะ จ.เชียงใหม่
6.ศูนย์วิปัสสนา พุทธโพธิปักขิยธรรม จ. เชียงราย

#เนื้อระฆัง
เนื้อทองเหลือง

#ดำเนินการโดย ศูนย์พุทธบริษัทสากล ,
#สอบถาม 087-007-8607
ไอดีไลน์ dhamma2559

ที่มา : www.dhammadee.com , ไลน์ dhamma2559 , เฟ็สศูนย์พุทธบริษัทสากล,087-007-8607

3,807


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย