รายชื่อเจ้าภาพอุปถัมภ์(ขาดอีก12ม้วน) ซื้อผ้าเย็บหน้ากากผ้าถวายพระ/เณร/แม่ชี ที่ขาดแคลน 30,000ชิ้น จำนวน20มัวน (ม้วนล่ะ8,000บาท)

 ตะวันธรรม    29 เม.ย. 2563

รายชื่อเจ้าภาพอุปถัมภ์(ขาดอีก12ม้วน)
ซื้อผ้าเย็บหน้ากากผ้าถวายพระ/เณร/แม่ชี
ที่ขาดแคลน 30,000ชิ้น
จำนวน20มัวน (ม้วนล่ะ8,000บาท)

+มัสลิน(สีจีวร)
+ผ้ามัสลิน(สีขาว)
+ผ้าซันฟาไรท์
+ผ้าสะท้อนน้ำ
เพื่อผลิตหน้ากากผ้า
รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ผ้า ทั้งหมด จำนวน 20 ม้วน
(ม้วนล่ะ8,000บาท )
1ม้วนผลิตได้1,500ชิ้น
ใส่ชื่อเจ้าภาพในถุงใส่หน้ากาก
500ชื่อ ..ให้พระร่วมโมทนา

***(( ขาดอีก 12 ม้วน))***
อัพเดทวันที่28เมษายน2563
###เวลา 20.32น###

รายชื่อเจ้าภาพ 20เจ้าภาพ ดังนี้
1.พระอาจาย์ศุภชัย ภูริญาโณ
2.สุทธิลักษณ์ วินทุพราหมณกุล 1ม้วน
3.เจ้าภาพ8เจ้าภาพ 1ม้วน
4.คุณประภาศรี เจริญผล 1ม้วน
5.แพทย์หญิงปาริชาติ สวรรณยาธิปัติ 1ม้วน
6.คุณอภินันท์-สุพัตรา สินธวัชต์ และบุตรธิดา 1ม้วน
7.พล.ต.ท. สุชาติ เหมือนแก้ว และคณะ 1ม้วน
8.คุณประภาศิริ ศุกรวรรณ และครอบครัว 1ม้วน
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.
16.
17
18.
19.
20.
รายชื่อตกหล่นแจ้ง ที่เฟ็ส/ไลน์
ขอให้ทุกเจ้าภาพที่ร่วมปกป้องสุขภาพศาสนทายาทให้ปลอดภัยจากโรคร้าย

จงได้อานิสงส์ หมดทุกข์/โศก/โรค/ภัย/เช่นกัน
บัญชีทำบุญ กสิกรไทย 153-241-4659 พระศุภชัย

สอบถาม/แจ้งชื่อเจ้าภาพ
โทร/ไลน์ 0822205051

รายชื่อพระ/เณร/แม่ชี
ที่ขอรับถวาย ล่าสุด
23/04/2563
จำนวน 10,161ชิ้น


ที่มา : www.dhammadee.com , ไลน์ dhamma2559 , เฟ็สศูนย์พุทธบริษัทสากล,0822205051


รายชื่อเจ้าภาพอุปถัมภ์(ขาดอีก12ม้วน)
ซื้อผ้าเย็บหน้ากากผ้าถวายพระ/เณร/แม่ชี
ที่ขาดแคลน 30,000ชิ้น
จำนวน20มัวน (ม้วนล่ะ8,000บาท)


รายชื่อเจ้าภาพอุปถัมภ์(ขาดอีก12ม้วน)
ซื้อผ้าเย็บหน้ากากผ้าถวายพระ/เณร/แม่ชี
ที่ขาดแคลน 30,000ชิ้น
จำนวน20มัวน (ม้วนล่ะ8,000บาท)


รายชื่อเจ้าภาพอุปถัมภ์(ขาดอีก12ม้วน)
ซื้อผ้าเย็บหน้ากากผ้าถวายพระ/เณร/แม่ชี
ที่ขาดแคลน 30,000ชิ้น
จำนวน20มัวน (ม้วนล่ะ8,000บาท)


((ล่าสุด)) 28เมษายน2563
จองอุปถัมภ์ผลิตหน้ากากผ้า3ชั้น และค่าจัดส่ง
ถวายพระ/เณร/แม่ชี (ที่ขาดแคลน)..ทั่วไทย
จำนวน 30,000ชิ้น
จอง1กอง ใส่ชื่อเจ้าภาพ 50ชื่อ
ในซองหน้ากากให้พระได้โมทนา
******(ขาดอีก 268กอง)******

1.รุ่งรัตน์ ไมตรีจิตถาวร (1กอง) 50ชิ้น
2.คุณฉัตรเฉลิม หลิมภาพันธ์ุ และ ครอบครัว(1กอง) 50ชิ้น
3.คุ้มขวัญ สร้อยสนธิ์ พร้อมครอบครัว .. (1กอง)50ชิ้น
4.นางสาวสุภัค มาบจะบก และครอบครัว(1กอง) 50ชิ้น
5.จันทราลักษณ ชินนันท์นลิน (1กอง) 50ชิ้น
6.พล.อ.อ. ธานินทร์ ฟุ้งขจร (1กอง) 50ชิ้น
2.นาง เพ็ญศรี ฟุ้งขจร(1กอง) 50ชิ้น
7.นางละเอียด จันทร์ศรี และครอบครัว (1กอง) 50ชิ้น
8.น.ส. กรกมล อนังรัสดี และครอบครัว (1กอง) 50ชิ้น
9.คุณสุรชัย ฑัตติยพงศ์ และครอบครัว (1กอง) 50ชิ้น
10.นางทิพวรรณ ละออเหล่า และครอบครัว (1กอง) 50ชิ้น
11.คุณสมศรี เจริญผล(1กอง) 50ชิ้น
12.คุณจิรศักดิ์ บรรจง (1กอง) 50ชิ้น
13.คุณพรสิริ และโซเฟีย วิลเลี่ยมส์ และครอบครัว (1กอง) 50ชิ้น
14.นาย คนาธิป วัชรวรานนท์ (1กอง) 50ชิ้น
15-16.ภคณัฎฐ์ศิริ อนันต์เสวก (2 กอง) 100ชิ้น
17.คุณคริษฐ์​ เจริญผล​ และ​ ครอบครัว (1กอง) 50ชิ้น
18.คุณนายธีระ, นางกรชนก
นายณพนนท์, และนส.ชัชสรัญ เกียรติมงคลกุล (1กอง) 50ชิ้น
19.ธีรวุฒิ คำสุวรรณและครอบครัวสาธุ
20.-22.นาย นพเมศฐ์ โรจน์สุขพัฒนา และครอบครัว 2กอง(100ชิ้น)
23.คุณพิชชานันท์ สร้อยกุดเรือและครอบครัว1กอง (50ชิ้น)
24.ศรัญญา-สุพัตตรา ชาทองยศ และครอบครัว
และรัชนี สิทธิมาก และครอบครัวถวาย อุทิศแด่ นายบุญหลาย-นางบุบผา ชาทองยศ และนายนพ สิทธิมาก และเจ้ากรรมนายเวร1กอง(50ชิ้น)
25.คุณวิภาวดี เอกอุรุ และครอบครัว 1กอง(50ชิ้น)
26.กาญจนา ศิริธรรม และครอบครัว 1กอง(50ชิ้น )
27.นายกันตภณ-นางพัทธญาดา. เชวงวรกุล และบุตร 1กอง(50ชิ้น)
28. คุณปิยะวัฒน์ ขาวปลอด 1กอง (50ชิ้น)
29.รัชกร ชัยชนะศิริ 1กอง (50ชิ้น)
30.ระพีพงศ์ วงศ์ดี 1กอง (50ชิ้น)
31.ธนธัช วงศ์ดี 1กอง (50ชิ้น)
32.พรอนงค์​ เปลี่ยนแก้ว 1กอง(50ชิ้น)
33.
34.
35.
36.-300.


ขอโมทนา
แพทย์หญิงปาริชาติ สวรรณยาธิปัติ
จองถวายผ้า1ม้วน
เพื่อผลิตหน้ากากผ้าถวายพระเณรแม่ชี
(ที่ขาดแคลน)ขอโมทนา
คุณอภินันท์ -คุณสุพัตรา สินธวัชต์และครอบครัว
จองถวายผ้า1ม้วน
เพื่อผลิตหน้ากากผ้าถวายพระเณรแม่ชี
(ที่ขาดแคลน)


  3,560 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย