ขอบอกบุญรับบริจาคธูป เทียน แผ่นทอง สมุด ดินสอ เข็มด้าย งานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดท่าทองน้อย จ.พิษณุโลก

 tananuit    20 มี.ค. 2561

ขอบอกบุญรับบริจาคซื้อวัสดุเครื่องใช้ อาทิ ธูป เทียน แผ่นทองคำเปลว สมุด ดินสอ เข็มด้าย เพื่อเตรียมความพร้อมในงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต อุโบสถจตุรมุข หลวงพ่อโต (ซำปอกง) วัดท่าทองน้อย ต.ศรีภิรมย์ อ พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

ท่านใดที่ประสงค์จะร่วมบุญบริจาคกับทางวัด สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ พระอธิการสัมฤทธิ์ ขนฺติพโล (เจ้าอาวาสวัดท่าทองน้อย) โทร. 086-2012390 หรือสามารถแจ้งความประสงค์ร่วมบุญผ่านกับกระผมโดยตรงได้ที่นี่ หรือโทร. 083-8707964 (นายธราศักดิ์ ชุนกองฮอ ผู้ประสานงานวัดท่าทองน้อย)

หมายเหตุ สามารถร่วมบุญบริจาคได้ตามกำลังศรัทธาครับ

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,860 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย