เชิญร่วมเป็นเจาภาพทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดพุน้ำร้อน ราชบุรี

 Thammasawaddee  

เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดพุน้ำร้อน ราชบุรีช่วง 13-15 เมษายน ปัจจัยที่ได้ในครั้งนี้นำไปสร้างอุโบสถและเจ้าแม่กวนอิม สามารถติดต่อรับใบอนุโมทนาบัตรที่ท่านเจ้าอาวาสได้โดยตรงที่ 0812927323 วัดตั้งอยู่ที่ บ้านพุน้ำร้อนม.4 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180 ใคร่ขอเชิญชาวพุธทุกท่านและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย


• บทสวดทำวัตรเช้า นำมาจากบทสวดมนต์แปล (วัดแพร่ธรรมาราม)

• "ต้นเหตุของศีลอยู่ที่ใจ" (หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ)

• พิธีสวดไหว้อัญเชิญครู

• หลักธรรม ๓ เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันมาก

• อานาปานสติ 1/2 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย