ขอเชิญร่วมงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต อุโบสถจตุรมุข หลวงพ่อโต (ซำปอกง) ณ วัดท่าทองน้อย ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

 tananuit    1 ก.ย. 2560

ขอเชิญร่วมงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต
อุโบสถจตุรมุข หลวงพ่อโต (ซำปอกง)
ณ วัดท่าทองน้อย (บ้านน้อยท่าทอง)
ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

เริ่มงาน ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2562

กำหนดการ
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 13.09 น. ประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 9.09 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดงาน
วันที่ 1 มกราคม 2562 (วันขึ้นปีใหม่) เวลา 15.09 น. ประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิต เวลา 17.00 น. พิธีอุปสมบทนาคหมู่ฉลองอุโบสถ
มีมหรสพสมโภชตลอดงาน (ทางวัดจัดงานเอง)

ในการนี้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสามัคคี (ตามกำลังศรัทธา)
รับสมัครอุปสมบทนาคหมู่ - รับเจ้าภาพโรงทาน
เชิญสั่งจองมีดตัดหวายลูกนิมิตสามัคคี เจ้าภาพบริวาร 2,999 บาท
รับเจ้าภาพไม่จำกัด และได้ตัดหวายลูกนิมิตสามัคคีทุกเจ้าภาพ

ติดต่อสอบถามได้ที่ พระอธิการสัมฤทธิ์ ขนฺติพโล
เจ้าอาวาสวัดท่าทองน้อย โทร. 086-2012390
หรือผู้ประสานงาน โทร. 083-8707964

อย่าลืม อย่าพลาด
งานบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่
ปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถจตุรมุขเพียงหนึ่งเดียว
เที่ยวชมลายปูนปั้นประดับอุโบสถจตุรมุข อันสวยงามโดดเด่นเป็นศรีสง่า
กราบสักการะขอพรหลวงพ่อโต (ซำปอกง) องค์ใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์
โชคดีรับปีใหม่ สุขตา สุขใจ และได้บุญ...

สปอตประชาสัมพันธ์
งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต
อุโบสถจตุรมุข หลวงพ่อโต (ซำปอกง)
วัดท่าทองน้อย ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
กรุณาคลิ๊กที่นี่ http://youtu.be/02LU9vgpK1g https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
สูจิบัตรออนไลน์ (e-Book)
งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต
อุโบสถจตุรมุข หลวงพ่อโต (ซำปอกง)
วัดท่าทองน้อย ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
เริ่มงานวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562

ดาวน์โหลดสูจิบัตร กรุณาคลิ๊กที่นี่
http://online.3dpageflip.com/ugkm/ombg/

สปอตประชาสัมพันธ์งาน
กรุณาคลิ๊กที่นี่ https://youtu.be/02LU9vgpK1g


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

• ภิกษุณีสงฆ์ ในสมัยพุทธกาล

• ทำบุญทำทานเพื่อเป็นกุศลกับชีวิต

• "ต้องมีเหตุมึผล จิตจึงจะเชื่อ" (หลวงปู่เหรีญ วรลาโภ)

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย