ขอเชิญ...ผู้เคารพศรัทธาหลวงปู่โต..อุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้าง..((หลวงปู่โต พรหมรังษี))..องค์เหมือนเนื้อเลิซิ้ล ขนาด 100 นิ้ว มอบเป็นอาจริยบูชา

      26 ส.ค. 2555

ขอเชิญสาธุชน...คณะศิษย์ผู้เคารพศรัทธาองค์ครูบาอาจารย์..หลวงปู่โต..พรหมรังษี ร่วมบุญสร้างสมเด็จโตพรหมรังษี (องค์เหมือน) ขนาดหน้าตัก 100 เมตร เพื่อประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร (ติดถนนเอเชีย กม.80 ) เพื่อน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาเเด่องค์หลวงปู่โต...ร่วมถึงยังเป็นสถานที่ต้อนรับสาธุชนที่เดินทางจากทิศทั้งสี่ ที่เดินทางขึ้นภาคเหนือ หรือเดินทางกลับมาทางภาคเหนือ จึงจะเป็นมหาทานบารมีเพื่อสร้างองค์หลวงปู่โต พรหมรังษี เป็นอาจารยบูชา สำหรับผู้ที่เคารพศรัทธาเเด่องค์หลวงปู่โต เพื่อให้คำสอนเเละบารมีธรรมของหลวงปู่จงปกปักษ์รักษาเราตลอดไป


ดังนั้น จึงขอเชิญสาธุชน...ชาวพุทธผู้เคารพบูชาเเด่องค์หลวงปู่โต พรหมรังษี ได้ร่วมบูชาคุณองค์ท่าน ด้วยการร่วมบุญ สร้างองค์หลวงปู่โต พรหมรังษี ขนาดหน้าตัก 100 เมตร เพื่อประดิษฐานองค์ท่าน เป็นครูบาอาจารย์ให้สาธุชนได้เคารพบูชากราบไหว้ เเละทำบุญในวันสำคัญเเละวันหยุดตลอดถึง วันอื่นๆ
ซึ่งจะรองรับสาธุชนจากทั่วสารทิศให้ได้มีส่วนร่วมในการกราบไหว้สักการะบูชา ตลอดทั้งปี
อันจะเป็นสิงศักดิ์สิทธิ์ในพุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาวอีกหนึ่งองค์
((อานิสงส์ หรือประโยชน์จากการสร้างองค์เหมือนบูชา หลวงปู่โต พรหมรังษี))

1. เป็นการบูชาคุณเเด่ครูบาอาจารย์(หลวงปู่โต พรหมรังษี) เพื่อเเสดงความเคารพรักหลวงปู่โต
2. เป็นการสร้างมหาทานกุศล
..เพราะจะได้สร้างสถานที่ศักดิ์ให้สาธุชนทั่วสารทิศได้มากราบไหว้องค์หลวงปู่โต..ซึ่งถือว่าเป็นมงคลประกาศหนึ่งของชีวิต..เพระาการบูชาคนที่สมควรบูชา เเละการได้กราบไหว้พระสงฆ์
ถือว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่ง ในมงคล 32 ประกาศ (ยิ่งเราสร้างองค์ท่านให้ได้คนได้กราบได้ไหว้ยิ่งได้บุญมาก)
โดยเฉพาะหลวงปู่โต..องค์นี้อยู่ในพุทธอุทยานหยกขาว
( ติดถนนเอเชีย..สาธุชนทั่วสารทิศจะได้มากราบไหว้มากมายในช่วงเทศกาล หรือวันสำคัญในช่วงต่างๆ)

3.ได้เป็นการรับบุญจากการที่ผู้คนเกิดความสุขเกิดจิตเป็นกุศลอันเกิดจากการกราบไหว้สักการะ

4.ทำให้เป็นต้นบุญในการสร้างสถานธรรมอันจะทำให้เกิดความบรรเทิงจิตใจของผู้คนที่กำลังทุกข์อยู่ได้จางคลายลง เพราะได้ไหว้ครูบาอาจารย์เเล้วจิตใจสงบร่มเย็น (อันเกิดจากบารมีครูบาอาจารยฺ์)

5.ได้เป็นสถานที่สร้างทานบารมีของสาธุชนทั่วไปได้มาร่วมทำบุญในการกราบไหวหลวงปู่โต
(ปัจจัยต่างๆ.ร่วมพัฒนา พุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว )

6. เป็นลานบุญส่งผลให้กับเราเเละครอบครัวตลอดทุกภพชาติ คือตราบใดที่องค์หลวงปู่ยังมีคนมากราบไหว้สักการะ เราก็จเป็นส่วนหนึ่งในบุญของสาธุชนเพราะสาธุชนได้สร้างบุญเพราะว่าเราสร้างองค์ครูบาอาจารย์คนทั่งหลายจึงได้ทำบุญ

เเละอานิสงส์อื่นๆอีกมากมาย....เป็นต้น

สร้างปู่..คิดถึงปู่...รักปู่....เคารพปู่...ปู่ชาปู่...ปู่ก็รักษา
(((.....ผู้ร่วมสร้างปู่โต...ในครั้งนี้..ขอให้ปู่รักษา...ผู้ร่วมบุญสร้างปู่ทุกท่านเทอญ..)))))
จุดประสงค์ในการดำเนินการจัดสร้างหลวงปู่โต พรหมรังษี (ขาดหน้าตัก 100 นิ้ว)

1. ได้เป็นสถานที่ทำบุญกุศลของสาธุชนที่เเวะไหว้พระในพุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว
2. เป็นสถานที่บำบัดจิตของผู้ทุกข์ใจได้สงบสุบร่มเย็นจากการไหว้พระ
3. เป็นสถานที่บำรุงพัฒนา พุทธอุทยานหยกขาว
4. เป็นพุทธสถานอีกหนึ่งเเห่งสำหรับคนเดินทางมาท่วงเที่ยวสายบุญในภาคเหนือ
5. สร้างเป็นการบูชาครูบาอาจารย์ หลวงปู่โต พรหมรังษีของเหล่าศิษย์ทั้งหลายของหลวงปู่
การดำเนินการก่อสร้าง

กำหนดสร้างตั้งเเต่วันนี้ เพื่อให้เเล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้สาธุชนได้ทำบุญทำกุศล
รองรับสาธุชนผู้ทำบุญในช่วงเทษกาลต่างๆ
กำหนดเสร็จองค์เหมือนบูชาหลวงปู่โต พรหมรังษี
ก่อนวันออกพรรษา ปี 2555 นี้((สามารถร่วมบุญ..สร้างปู่โต..เพื่อสร้างบูชาปู่โต....ได้ดังนี้นคือ))

1.เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์หลัก อุปถัมภ์สร้างปู่ถวาย พุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว
เพื่อน้อมถวายเป็นอาจารยบูชาเเด่หลวงปู่โต พรหมรังษี 1 องค์.....เจ้าภาพหลักรับปู่โต หน้าตัก 9 นิ้วสำหรับบูชา
เเละติดชื่อโมทนากุศล ที่ปู่โต
(อุปถัมภ์ สร้างองค์หลวงปู่โต ทำบุญ 350,000 บาท )2. เป็นเจ้าภาพ 1 กองทุนใหญ่ 7 กองทุน
กองทุนล่ะ 50,000 บาท
เจ้าภาพ 1 กองทุน รับ หลวงปู่โต ขนาด 3 นิ้วเพื่อไปปูชา


3.เป็นเจ้าภาพ 1 กองทุน (กลาง)
จำนวน 10,000 บาท รับ 30 กองทุน...รายชื่อเจ้าภาพติดใต้ฐานปู่...ให้สาธุชนได้กราบไหว้...รับบุญจากการที่สาธุชนมากราบไหวสักการะ
สำหรับเจ้าภาพ 1 กองทุนกลาง รับปู่โตล็อกเก็ต 1 องค์

....รายชื่อเจ้าภาพกองทุน
ตรวจสอบรายชื่อ คณะเจ้าภาพ 1 กองทุนสร้างหลวงปู่โต ที่ เว็บไซต์ www.dhammadee.com


3. เป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญ(ตามกำลังทรัพย์)

4. หรือจะรวบรวมบุญเป็นหมู่คณะเพื่อถวายเป็นผ้าป่า สร้างองค์ปู่โต

สำหรับเจ้าภาพน้อมถวายองค์หลวงปู่โต ที่พุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว
(รายชื่อเจ้าภาพประกาศโมทนาบุญที่ด้านหน้าพุทธอุทยานหยกขาว)((ร่วมทำบุญได้))

ด้วยการโอนปัจจับร่วมเป็นเจ้าภาพ
หรือเเจ้งน้อมถวายที่พุทธอุทยานหยกขาว จ.พิจิตร

โทรเจ้าหน้าที่ฝ่ายทำบุญ(สร้างปู่โต)
089-899-4099
087-007-8607


หรือสอบถามที่


e-mail....lamphongdhamma@hotmail.com

www.dhammadee.com (เว็บไซต์ธรรมะดี)


fackbook....lamphongdhamma@hotmail.com

ดูกิจกรรม ต่างๆของ พุทธอุทยานหยกขาว
http://www.dhammathai.org/meditationguide//dbview.php?No=190


((ของที่ระลึกสำหรับเจ้าภาพ))

รับองค์หลวงปู่โต ขนาด 5 นิ้ว สำหรับบูชาบนโต๊ะหมู่
เเละรูปใหญ่ บูชาอนุญาติให้สามารถบอกบุญเพื่อสร้างหลวงปู่โต พรหมรังษี (ขนาดหน้าตัก 100 เมตร)
ให้เเล้วเสร็จก่อนออกพรรษา
((ดำนเนินการโดย))
มูลนิธิพิจิตรกตัญญู
เเละชมรมธรรมะเพื่อชีวิต
www.dhammadee.com((ขอโมทนาในกุศลจิตที่ท่านทั้งหลายมีความตั้งใจดีในการที่จะทำบุญ))
เเละช่วยเเนะนำญาติมิตรให้ได้มีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างหลวงปู่โต..องค์ใหญ่
ถวายพุทธอุยานหยกขาวในครัง้นี้
ขอให้บุญนี้...ย้อนกลับให้ท่านสาธุชนได้...ได้รับมหาทานอานิสงส์ต่างๆเหมือนกัน.....สาธุ.. (ธรรมะบุตร...ที่สุดคือธรรมะ)

ที่มา : บุญใดไม่เคยทำเเล้วเจ้าจะหวังสิ่งใด....บุญที่เจ้าทำจะส่งผลให้เจ้าเอง...ไม่ต้องขอใคร..บุญเจ้ามีจะให้เจ้าเอง..(คำตรัสหลวงปู่โต ..พรหมรังษี)

3,646


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย