กำหนดการงานปริวาสกรรม บวชเนกขัมมะปฏิบัติ

 varadham707    23 ก.ย. 2559

กำหนดการงานปริวาสกรรม บวชเนกขัมมะปฏิบัติ
วัดเมืองใหม่ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลพบุรี แห่งที่ ๕ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันที่ ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
สอบถามรายละเอียด ๐๘-๑๓๘๔-๐๑๙๕  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,672 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย