ร่วมสร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุดพร้อมตู้ ถวายวันศุกร์ที่ ๑๓ พค นี้

 s    27 เม.ย. 2554

โครงการสร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุดพร้อมตู้ ถวายวันศุกร์ที่ ๑๓ พค นี้

โครงการจัดทำขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯนี้ ได้รับอนุมัติโครงการทำบุญทอดผ้าป่าฯที่ กษ ๐๖๕/๒๕๕๔
วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๔ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยกำหนดให้มีการทำบุญ

ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุดพร้อมตู้
ถวายเจ้าคณะอำเภอองครักษ์ (พระพิมลศีลาจาร หรือ หลวงพ่ออุดมทรัพย์)
วัดประสิทธิเวช คลอง๑๕ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

เพื่อนำไปถวายวัดอื่นๆต่อไป เพื่อให้ท่านสาธุชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดต่างๆ ได้มีโอกาสสร้างมหากุศลในครั้งนี้ ทำบุญพระไตรปิฎก ๑ ชุดพร้อมตู้ ๒๐,๐๐๐ บาท หรือตามศรัทธา

กำหนดการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุดพร้อมตู้
ในวัน (พืชมงคล)
ศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น.
ณ วัดประสิทธิเวช คลอง ๑๕ อ.องครักษ์ จ.นครนายก


ผู้มีจิตศรัทธาสามารถทำบุญโอนเงินไปที่
ชื่อบัญชี “สร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุดกระทำการแทนโดย
รศ. มานพ ตันตระบัณฑิตย์ และผศ. อภิชาติ สนธิสมบัติ”
เลขที่บัญชี 307-254578-3 (ออมทรัพย์)
ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)0307 สาขาคลอง 6 (ธัญบุรี)

รายละเอียดสอบถามได้ที่
รองศาสตราจารย์ มานพ ตันตระบัณฑิตย์ โทร. ๐๘๙-๐๖๓๓-๘๖๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ โทร. ๐๒-๕๔๙-๓๖๖๖
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเรือง กาลสิริศิลป์ โทร. ๐๘๔-๐๑๖๘-๗๓๖

รายละเอียดที่
http://www.en.rmutt.ac.th/prd/page108_Tripitaka.html https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,583 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย