เชิญร่วมตั้งกองทุน จารึกชื่อสร้าง พิพิธภัณฑ์ 84 พรรษามหาราชา

 ปิดทองหลังพระ    

เชิญร่วมตั้งกองทุน จารึกชื่อสร้าง พิพิธภัณฑ์ 84 พรรษามหาราชา บูชาอมตเถราจารย์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) 84 กองทุน บูชาคุณสมเด็จฯ โต ถวายเป็นพระราชกุศล
พระร่วงหลังรางปืน
อมตะพระกรุย้อนยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา อายุกว่า ๑๐๐ ปี
พระโสภณธรรมวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ได้รับสืบทอดมาจากพระอุปัชฌาห้อม อมโร อายุ ๙๑ ปี อดีต
เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เล่าว่าได้มาจากสหธรรมิกเถระจากอยุธยา สันนิฐานว่าพระมหาเถระสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้นำแบบหรือบล๊อกมาจากสุโขทัย นำมาสร้างย้อนยุคและอธิษฐานจิตบรรจุไว้ในเจดีย์วิหาร
3 หลัง สมัยกรุงศรีอยุธยา ศิลปะบายนในสมัยขอมเรืองอำนาจซึ่งมีขนาดพิมพ์ พุทธศิลป์และพุทธคุณ
เฉกเช่น "พระร่วงหลังรางปืน" จักรพรรดิ์พระเครื่องเนื้อชินของกรุวัดพระศรีฯ กรุงสุโขทัย ทุกประการ
มอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้ตั้งกองทุน ๘๔ ทุน ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมจารึกชื่อไว้หน้าพิพิธภัณฑ์
หรือร่วมบริจาค บูชาคุณสมเด็จฯโต น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล ตามกำลังศรัทธา
ได้ที่: พระราชรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ
หรือที่ สำนักงานเลขานุการ พระโสภณธรรมวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
โทร. 0-2282-3173, 0-2282-0461, 0-2281-1406


3,647


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย