ขอเชิญทำบุญสร้างอุโบสถ กับวัดห่างไกลความเจริญ

 ศรัทธาราม  

เนื่องด้วยวัดวังวารีศรีศรัทธาราม หมู่ ๗ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นวัดกันดารห่างไกลความเจริญ ยังไม่มีอุโบสถเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และทางวัดพร้อมศรัทธามีความประสงค์จะสร้างอุโบสถ เพราะถือว่าอุโบสถคือหัวใจหลักของวัด เปรียบสะเหมือนที่ประทับของพระพุทธเจ้า และที่สำคัญเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ด้วยชาวบ้านเป็นเพียงชุมชนเล็กๆ ฐานะความเป็นอยู่ยากจนจึงมีทุนทรัพย์น้อยในการพัฒนา ประกอบกับทุกคนล้วนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงมีความประสงค์ จะสร้างอุโบสถไว้เพื่อเป็น ศาสนะสถานสมบัติพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

จึงขอบอกบุญกุศลมายังท่านผู้ใจบุญร่วมกันบริจาคทรัพย์ตามเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แก่งานพระพุทธศาสนาต่อไป
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย คือพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ช่วยปกป้องคุ้มครองให้ท่าน และครอบครัวบริวาร อยู่เย็นเป็นสุข คิดหวังสิ่งใดในทางที่ดีให้สมความปรารถนา ทุกประการเทอญ

ติดต่อร่วมบุญได้ที่ ธนาคารออมสิน สาขาวังทอง พิษณุโลก
เลขบัญชี 052040777758
ชื่อบัญชี วัดวังวารีศรีศรัทธาราม
ติดต่อสอบถาม พระอธิการกฤติกร (เจ้าอาวาส) 086-4550695
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


4,109


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย