หลวงพ่อโพธินันทะ แนวทางการปฏิบัติทางสายกลาง [5/5]

 Webmaster  

หลวงพ่อโพธินันทะ แนวทางการปฏิบัติทางสายกลาง [5/5]


หลวงพ่อโพธินันทะ แนวทางการปฏิบัติทางสายกลาง [5/5]

เรียนรู้การมีประสบการณ์ตรง รู้จักตนเอง ค้นพบตนเอง สนทนาเพิ่มเติมได้กับหลวงพ่อโพธินันทะ ที่

บ้านจิตประภัสสร เชียงใหม่ 193/5 ถ.คันคลองชลประทาน หมู่บ้านกุลพันธ์วิวล์7 ซอย1 หมู่4 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 081-259-8798

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008665233515

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=xqtmYl0jHI4

2,988


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย