เชิญร่วมเสียสละบริจาคทานเพื่อสร้างกุฏิสงฆ์

 ekclubs    2 มี.ค. 2554

น้อมอาราธนาบารมีแห่งองค์พุทธะ พระอรหันต์ทังหลาย โปรดเป็นประธานในการรองรับทักษิณาทานของเหล่าพุทธบริษัท เพื่อให้มีส่วนตรงต่อสัจธรรมอย่างฉับพลัน และได้มีส่วนเสียสละตามองค์พุทธะ มหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย
วาระนี้ได้ดำริสร้างกุฏิสงฆ์ ณ วัดร่มโพธิธรรม บ้านหลัก 160 อ.หนองหิน
จ.เลย 42180 เพื่อรองรับพระสหธรรมิก พระธรรมจาริก และญาติธรรมทั้งหลาย ที่มาร่วมงานฟื้นฟูสัจธรรมของทุกปี
กาลนี้จึงบอกบุญมาเพื่อร่วมอนุโมทนาและร่วมเสียสละบริจาคทานได้
ที่ พระเอกชัย กิตติชโย โดยผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อย คาร์ฟูเชียงใหม่
บัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายเอกชัย ปะระมะ เลขที่ 590-0-21497-3
โทร. 083-0817438 ท่านใดต้องการซีดีสัจธรรมโปรดแจ้งชื่อและที่อยู่มาด้วยทุกสิ่ง คือความไม่ยึดติดอยู่แล้ว ไม่มีอะไรมา ไม่มีอะไรไป
ไม่มีอะไร เป็น อะไร ไม่มีอะไร เพื่อ อะไร
จะ เป็นอะไร ที่หลงมาเป็น ที่หลงมาทำ
สุดท้าย... ทุกสิ่ง ก็คืนสู่ความไม่เป็นอะไร
ว่าง อยู่แล้ว นั่นเอง...
ปรมพุทธะ
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,619 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย